Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘lim

Bosh sahifa Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘lim

Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘limTemirov Sheroz To'rayevich

  • Qabul vaqti: Dushanba - Juma ( 09:00 dan 17:00 gacha)
  • Telefon: +998 91 416 00 81
  • Email:sheroz-1982@mail.ru
Mustaqil Respublikamizning istiqboli liar jiliatdan yuksak malakali va ma’naviyatli kadrlar tayyorlashga bog‘liq. Xususan, Prezidentimizning ma’naviy-ma’rifiy va milliy g‘oyamizga oid barcha ta’limotlarini yoshlarga yetkazish institutning Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘limining asosiy vazifasidir.
Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat boiimi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qommlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Fannon. Qaror va Farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Oliy ta’lim. fan va innovatsiyalar vazirligi buyruqlari hanida institut ichki tartib-qoidasi va ushbu bo‘lim Nizomiga binoan faoliyat ko‘rsatadi.
Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘liniining asosiy maqsadi - talaba-yoshlanii milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik nihida tarbiyalash, ulaniing ma’naviy. estetik, axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, tafakkurini turli xil yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish hanida mustaqil O‘zbekistonning chinakam fidoiy. vatanparvar shaxsi sifatida tarbiyalashdan iborat.

Ma’naviy-ma’rifiy va tarbiya ishning asosiy yo‘nalishlari:
- talabalami milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida. mustaqil O‘zbekiston Respublikasining haqiqiy fuqaiolari etib shakllaiitirish;
- Vatan oldidagi fuqarolik va farzandlik vazifalarini sitqidildan bajarishga tayyorlash;
- talabalarda kasb hunanii mukammal egallash mas’uliyatni oshirish;
- talabaning shaxs sifatidagi. o‘ziga xos individual fazilatlami shakllaiitirish va takomillashtirish;
- talabalami ijtimoiy faollik. tashabuskorlik. o‘qishga va kasbga bo‘lgan humiat va ijtimoiy mas’ullik hissini keng targ‘ib qilish;
- talabalar ijtinioiy-siyosiy va huquqiy ongini rivojlantirish. ularda tanqidiy va talililiy fikrlash kohiikmalami kengaytirish;
- talaba yoshlarga salbiy illatlar: adolatsizlik. ta’magirlik. malialliychilikning salbiy oqibatlarini anglatish;
- talaba yoshlami bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ulaming qiziqishlari asosida ilmiy-ijodiy faoliyatini tashkil etish:
- manzillashgan ma’naviy-axloqiy va tarbiyaviy ishlami takomillashtirib borish.

Yoshlar bilan ishlash. ma’naviyat va ma’rifat bo‘limining asosiy vazifalari:
- mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlami talaba yoshlar orasida kena targ‘ib etish;
- talaba-yoshlar orasida axloqiy. estetik, siyosiy. huquqiy. badiiy tarbiyani shakllaiitirish ishlarini yo‘lga qo‘yish;
- milliy urf-odatlar, qadriyatlami targ‘ibotiga bag‘ishlangan anjumanlar, davra suhbatlari va uchrashuvlami tashkil etish:
- talabalaming ma’naviy va jismoniy kamolotini yuksaltirish ishlarini takomillashtirishga ко ‘maklashish:
- institutda ma’naviy. ma’rifiy va tarbiyaviy ishlaming ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, bu borada zarur me’yoriy hujjatlami ishlab chiqish va uni amalga oshirilishini ta’minlash:
- diiiiy ekstremizm, tenorizm, giyohvandlik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash borasida talaba yoshlar orasida mafkuraviy immunitetni qaror toptirish;
- yoshlaniing musiqa, rassomlik. adabiyot. teatr va san’atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish, iste’dodini yuzaga chiqarishga ko'maklashish;
- yoshlami jismoniy chiniqtirish. ulamiiig sport sohasida qobiliyatiiii namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish;
- yoshlar ma’naviyatiiii oshirish, ular orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish;
- talaba qizlami kasb-hunarlar egallashlariga kohnaklashish ishlariiii tizimli tashkil etish;
- Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazining shahar, tumaii bo‘limlari hainda manilakatiniizda faoliyat olib borayotgaii jamg‘armalar, jainoat tashkilotlari bilaii hamkorlikda ma’naviy-ma’rifiy ishlanii takomillashtirishda faol ishtirok etishdaii iborat.
institutdagi ma’naviy-ma’rifiy ishlanii bevosita Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor tashkil etadi, muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi.

https://penggaronlor.semarangkota.go.id/img/sgacor/https://jomblang.semarangkota.go.id/js/sgacor/https://tendik.unand.ac.id/images/https://aktasidangma.gkjw.or.id/vendor/sgacor/https://tendik.unand.ac.id/images/sgacor/
https://alatberatbekasjepang.com/ https://cms.uki.ac.id/pict/spulsa/ https://pmb.takumi.ac.id/file/ https://data.dinaspupr.kalselprov.go.id/lib/ http://esppd.niasbaratkab.go.id/lib/ygacor/ http://fasilitasi.pusbangfilm.kemdikbud.go.id/public/assets/ https://siadik.disdik.jambiprov.go.id/assets/ http://esppd.niasbaratkab.go.id/lib/ygacor/ https://osticket.rri.go.id/java/