Ta`lim sifatini nazorat qilish bo`limi

Bosh sahifa Ta`lim sifatini nazorat qilish bo`limi

Ta`lim sifatini nazorat qilish bo`limiBo‘lim boshlig‘i: Beshimov Yusufjon Saidovich

  • Qabul vaqti: Dushanba – Juma (09:00-17:00 gacha)
  • Telefon: (+99890) 298-38-17
  • Email: yusuf.beshimov@mail.ru
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tarkibidagi Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi to‘g‘risidagi NIZOM
UMUMIY QOIDALAR
1. Mazkur Nizom Buxoro muhandislik-texnologiya instituti (keyingi o‘rinlarda matnda-Institut deb yuritiladi) tarkibidagi Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi maqomi, asosiy maqsadi, vazifalari, funksiyalari, huquqlari va majburiyatlari, shuningdek faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.
2. Institut tarkibidagi Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi (keyingi o‘rinlarda matnda-Bo‘lim deb yuritiladi) institutning tuzilmasiga kiradi. Belgilangan tartibda tasdiqlangan institut bo‘limining Nizomi bo‘lim xodimlari tomonidan o‘ziga yuklatilgan maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi.
3. Ta’lim sifatini nazorat qilish boTimining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilanadi:
- institutda kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish va muvofiqlashtirishni о‘quv jarayonini davlat standartlariga olib borish;
- talabalar bilimlari, malaka va ko‘nikmalarini davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini hamda talabalarning fanlami o‘zlashtirish darajasini o‘rganib borish va tahlil qilish;
- ta’lim sifatini ta’minlay oladigan professor-o‘qituvchilar tarkibini shakllantirish, jumladan, salohiyatli o‘qituvchilami tanlash, ishga qabul qilish, ulaming kasbiy mahorati va malakasini oshirish imkonini beradilan (ob’ektiv) shaffof tashkiliy mexanizmlami yaratish;
- professor-o‘qituvchilaming dars berish sifatini muntazam ravishda tahlil qilish;
- institutni ichki baholashdan o‘tkazishni tashkil etish va ichki baholash natijalari bo‘yicha mavjud kamchiliklami bartaraf etish choralarini ko‘rish;
- o‘quv jarayonini normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan talablar asosida tashkil etish va HEMIS tizimidan foydalanish samaradorligini o‘rganib borish (jumladan, axborot tizimiga ma’lumotlami o‘z vaqtida va to‘g‘ri hajmda kiritilganligi, kredit modul tizimini talab darajasida tashkil etilganligi) ;
- malaka talablari, o‘quv reja va dasturlaming standartlar hamda mehnat bozori talablariga mos bo‘lgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga muvofiqligini tahlil qilish;
- bitiruvchi talabalarning kadrlar bozoridagi o‘rni va ularga bo‘lgan ehtiyoj hamda yangi ta’lim yo‘nalishlarini ochish bo‘yicha takliflami kiritish;
- o‘quv mashg‘ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar va multimedia vositalari asosida tashkil etilganligi, dars jarayonlarida axborot kommunikatsiyalardan keng foydalanishni yo‘lga qo‘yilganligini o‘rganib borish;
- amaliy mashg‘ulotlaming sifatini oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalaridan malakali mutaxassislami jalb etilganligini o‘rganib borish; (tashqi o‘rindosh sifatida)
- talabalar bilimini nazorat qilish va baholashda shaffoflik va xolislikni ta’minlsh bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar samaradorligini aniqlash;
- professor-o‘qituvchilar tarkibi, ularning malaka oshirish sifatini nazorat qilish va ta’lim dasturlariga yangi fanlaming kiritilganligini o‘rganish;
- professor-o‘qituvchilarga o‘quv yuklamasini adolatli taqsimlanganligini tahlil qilish;
- axbort resurs markazida talaba va o‘qituvchilar uchun yaratilgan sharoitlar holati va fanlar bo‘yicha dasturlaming mavjudligini tahlil qilish hamda bu bo‘yicha rahbariyatga takliflar kiritish;
- mustaqil ta’limni talab darajasida tashkil etilishini tahlil qilish (yo‘riqnoma yoki uslubiy ko‘rsatmalami tashkil etish uchun tegishli tartibni ishlab chiqilganligi);
- institutda plagiatga qarshi dasturlami joriy etilishini ta’minlash (jumladan, akademik halollik tamoyillarini joriy etish va ko‘chirmachilikka qarshi ishlami tizimli ravishda tashkil etish);
- vazirlikning topshirig‘iga muvofiq, boshqa oliy ta’lim muassassalari faoliyatini o‘rganishda ishtirok etish.
- talabalar bilimini O‘zbekiston Respublikasi davlat ta’lim standartlari va malaka talablariga muvofiqligini tahlil qilish;
kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilishda ish beruvchilaming OTMlarda kadrlar tayyorlash sifatini oshirish bo‘yicha takliflari asosida ta’lim yo‘nalishlari malaka talablarini takomillashtirish va qayta ishlab chiqish;
- davlat ta’lim standartlari va malaka talablarini, shuningdek ular asosida ta’limning barcha turlari bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv reja va dasturlarini ekspertizadan o‘tkazish;
- institutda o‘quv-tarbiya hamda kadrlar tayyorlash sifati monitoringini tashkil etish va amalga oshirish;
- uzluksiz ta’lim tizimida tashkil etiladigan fan olimpiadalari, bellashuvlar va turli ko‘rik-tanlovlami xolis va adolatli o‘tkazilishini nazorat qilish hamda natijalarini tahlil etish;
- ta’lim sifatini baholash sohasida xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;
- nazorat ishlarini o‘tkazish, natijalami tahlil qilish, ta’lim sifatiga ta’sir ko‘rsatadigan omillami aniqlash, shu jumladan institutda umumta’lim fanlari va kasbiy fanlar bo‘yicha tanlab olish asosida bitiruvchilaming ta’lim tayyorgarligi darajasi va o‘qitish sifati monitoringini o‘tkazish;
- talabalar o‘rtasida ta’lim sifatini oshirish, davlat ta’lim standartlari va malaka talablarini bajarish darajasini o‘rganishga qaratilgan intellektual ko‘rik- tanlovlar, musobaqalami tashkil etish;
- ta’lim jarayoni va kadrlar tayyorlash sifati monitoringini olib borish va nazorat qilish bo‘yicha tashkiliy-huquqiy hamda metodik ko‘rsatmalami ishlab chiqishni tashkil etish;
- zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda ta’lim va kadrlar tayyorlash sifati monitoringini olib borish;
- ta’lim sifatini baholash natijalari bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar tayyorlash;
- talabalar va tinglovchilar bilimlarini aniqlash maqsadida nazorat materiallarini ishlab chiqish;
- ta’lim tashkilotlarida o‘qitish va kadrlar tayyorlash sifatini o‘rganish maqsadida ijtimoiy so‘rovlami o‘tkazish;
- Ekspert komissiyasi tomonidan tan olish uchun taqdim etilgan ta’lim to‘g‘risidagi hujjatni ekspertizadan o‘tkazish natijasiga ko‘ra xulosa tayyorlanishini tashkil etish;
- Ekspert komissiyasining xulosasi haqida talabgorga ma’lum qilish;
- ta’lim jarayoni va kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish monitoringini olib borish va o‘quv jarayonida tashkiliy ishlami amalga oshirish;
- Institut Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi to‘g‘ridan-to‘g‘ri vazirlikning Ta’lim muassassalari faoliyatini tashkil etish, litsenziyalash, ta’lim sifatini ta’minlash deportamentiga hisobdor hisoblanadi.
- Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi bevosita institut rektoriga bo‘ysunadi va mazkur nizom asosida o‘z vakolatlari doirasida faoliyat yuritiladi.
kasbiy fanlar bo‘yicha tanlab olish asosida bitiruvchilaming ta’lim tayyorgarligi darajasi va o‘qitish sifati monitoringini o‘tkazish;
- talabalar o‘rtasida ta’lim sifatini oshirish, davlat ta’lim standartlari va malaka talablarini bajarish darajasini o‘rganishga qaratilgan intellektual ko‘rik- tanlovlar, musobaqalami tashkil etish;
- ta’lim jarayoni va kadrlar tayyorlash sifati monitoringini olib borish va nazorat qilish bo‘yicha tashkiliy-huquqiy hamda metodik ko‘rsatmalami ishlab chiqishni tashkil etish;
- zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda ta’lim va kadrlar tayyorlash sifati monitoringini olib borish;
- ta’lim sifatini baholash natijalari bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar tayyorlash;
- talabalar va tinglovchilar bilimlarini aniqlash maqsadida nazorat materiallarini ishlab chiqish;
- ta’lim tashkilotlarida o‘qitish va kadrlar tayyorlash sifatini o‘rganish maqsadida ijtimoiy so‘rovlami o‘tkazish;
- Ekspert komissiyasi tomonidan tan olish uchun taqdim etilgan ta’lim to‘g‘risidagi hujjatni ekspertizadan o‘tkazish natijasiga ko‘ra xulosa tayyorlanishini tashkil etish;
- Ekspert komissiyasining xulosasi haqida talabgorga ma’lum qilish;
- ta’lim jarayoni va kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish monitoringini olib borish va o‘quv jarayonida tashkiliy ishlami amalga oshirish;
- Institut Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi to‘g‘ridan-to‘g‘ri vazirlikning Ta’lim muassassalari faoliyatini tashkil etish, litsenziyalash, ta’lim sifatini ta’minlash deportamentiga hisobdor hisoblanadi.
- Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi bevosita institut rektoriga bo‘ysunadi va mazkur nizom asosida o‘z vakolatlari doirasida faoliyat yuritiladi.

https://simpatik.rri.go.id/images/https://jdih.bangkatengahkab.go.id/vendor/images/https://dpmptsp.tabalongkab.go.id/images/http://sirika.bkkbn.go.id/svg/https://fh.uki.ac.id/vendor/https://buku.ortax.org/sgacor/https://feb.unismuh.ac.id/wp-content/languages/https://assembly.lumbini.gov.np/css/