Bo`sh ish o`rinlari

Bo`sh ish o`rinlari Buxoro muhandislik texnologiya instituti 2022-2023 o‘quv yilida kafedralar o‘quv yuklamasi soati va shtatlari

30.09.2022 yil bo`yicha bo`sh ish o`rinlari


Buxoro muhandislik texnologiya instituti 2022-2023 o‘quv yilida kafedralar o‘quv yuklamasi soati va shtatlari

19.08.2022 yil

Fakultet va kafedralarning nomi

Lavozimlar va stavkalar

1.Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi2 dotsent, 0.25 professor, 
2 o‘qituvchi-stajyor
2.Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi1 o‘qituvchi-stajyor, 
0.75 dotsent
3.Oziq-ovqat texnologiyasi0.5 dotsent, 0.75 assistent,
0.5 o‘qituvchi-stajyor
4.Metrologiya va standartlashtirish1 o‘qituvchi-stajyor, 1 assistent,
0.5 katta o‘qituvchi, 1 dotsent
5.Ovqatlanishni tashkil etish va servis2.25 o‘qituvchi-stajyor, 
1 assistent, 1.5 dotsent 
6.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash,

 qayta ishlash va yog‘-moy texnologiyasi

 
7.Neftni qayta ishlash texnologiyasi4.5 o‘qituvchi-stajyor, 
1 assistent, 1.75 katta o‘qituvchi, 1.25 dotsent
8.Gazni kimyoviy qayta ishlash texnologiyasi0.75 o‘qituvchi-stajyor, 
0.25 professor
9.Neft-gaz ishi1.5 assistent, 0.5 katta o‘qituvchi, 2.5 dotsent
10.Kimyo3.5 o‘qituvchi-stajyor, 
2.5 katta o‘qituvchi, 1.5 dotsent
11.Xorijiy tillar 
12.Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar0.25 professor
13.Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi1 o‘qituvchi-stajyor, 
0.25 assistent, 0.25 dotsent,0.5 professor
14.Texnologik mashina va jihozlar 
15.Oliy matematika0.25 dotsent,
0.25 professor
16.Ijtimoiy fanlar0.75 dotsent,
0.5 katta o‘qituvch
17.To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi0.5 assistent, 0.25 dotsent
18.Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni0.25 katta o‘qituvchi, 
0.25 dotsent, 0.25 professor
19.Sanoat ekologiyasi1 o‘qituvchi-stajyor, 2 assistent,
1.5 katta o‘qituvchi, 2.5 dotsent
20.Jismoniy madaniyat0.75 katta o‘qituvchi, 0.25 dotsent
21.Arxitektura 2.5 o‘qituvchi-stajyor,
2 katta o‘qituvchi, 1 dotsent
22.Bino va inshootlar qurilishi5 o‘qituvchi-stajyor, 
0.5 assistent, 2 katta o‘qituvchi, 1 dotsent, 0.5 professor
23.Qurilish materiallari va konstruksiyalari tex.9.25 o‘qituvchi-stajyor, 
0.5 katta o‘qituvchi, 1 dotsent
24.Mashinasozlik texnologiyasi0.5 katta o‘qituvchi, 0.75 dotsent,
0.5 professor
25.Mexanika asoslari2 o‘qituvchi-stajyor, 1.75 dotsent
0.25 professor
26.Chizma geometriya va muhandislik grafikasi3.25 assistent,
0.25 katta o‘qituvchi, 1.5 dotsent
27.Elektr mexanikasi va texnologiyalari1.25 o‘qituvchi-stajyor, 
0.25 dotsent
28.Energoaudit1.25 o‘qituvchi-stajyor, 
1 assistent, 1.75dotsent,0.5 professor
29.Energetika0.25 o‘qituvchi-stajyor, 
0.25 assistent, 0.25 katta o‘qituvchi,  0.25 professor
30.Fizika1.5 o‘qituvchi-stajyor, 
1 assistent, 1.75dotsent,0.5 professor
31.O‘zbek tili va adabiyoti 
32.Texnologik jarayonlarni boshqarish. AK tizimi1.25 o‘qituvchi-stajyor, 
4.25 dotsent
33.Oziq-ovqat va kimyo sanoati mashina va jihozl.2 o‘qituvchi-stajyor, 
3 assistent, 1 katta o‘qituvchi, 2.75dotsent
34.Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari1 katta o‘qituvchi, 0.75 dotsent,
1,5 assistent, 0.25 professor
35.Menejment2 o‘qituvchi-stajyor, 1.25 dotsent
36.Iqtisodiyot1 o‘qituvchi-stajyor, 
0.5 katta o‘qituvchi, 0.5dotsent
37.Transport vositalari muhandisligi 1 o‘qituvchi-stajyor, 0.5 dotsent,
1 assistent

Бухоро муҳандислик-технология институти профессор-ўқитувчиларининг бўш иш ўринлари

   28.07.2022 йил

 

Кафедралар, бўлимлар номи

Лавозими

Ставкаси

Кимёвий ва озиқ-овқат технологиялари факультети

1

Ноорганик моддалар кимёвий технологияси кафедраси

профессор

0,25 ст

доцент

1 ст

ўқитувчи-стажёр

4 ст

ассистент

0,5 ст

2

Органик моддалар кимёвий технологияси кафедраси

доцент

1,25 ст

ўқитувчи-стажёр

1 ст

3

Озиқ-овқат технологияси кафедраси

доцент

1,75 ст

ўқитувчи-стажёр

0,5 ст

ассистент

1 ст

4

Метрология ва стандартлаштириш кафедраси

ўқитувчи-стажёр

1 ст

доцент

1 ст

ассистент

1 ст

катта ўқитувчи

0,75 ст

5

Овқатланишни ташкил этиш ва сервис кафедраси

доцент

1,5 ст

ўқитувчи-стажёр

2,75 ст

ассистент

1 ст

6

Қишлоқ хўжалик махсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва ёғ-мой технологияси

профессор

0,25 ст

Доцент

0,5 ст

ўқитувчи-стажёр

1,5 ст

ассистент

1 ст

Нефт-газ технологияси факультети

7

 

Нефтни қайта ишлаш технологияси кафедраси

профессор

0,25 ст

Доцент

2,5 ст

ўқитувчи-стажёр

2,5 ст

ассистент

2 ст

8

Газни кимёвий қайта ишлаш технологияси кафедраси

профессор

0,25 ст

ўқитувчи-стажёр

0,75 ст

9

Нефт-газ иши кафедраси

ассистент

1,5 ст

доцент

2 ст

катта ўқитувчи

0,5 ст

10

 

Кимё кафедраси

доцент

1,5 ст

катта ўқитувчи

2,5 ст

ассистент

3,5 ст

Пахта ва енгил саноат технологиялари факултети

11

Тикувчилик саноатида инновацион

технологиялар кафедраси

профессор

0,25 ст

доцент

0,25 ст

12

Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси кафедраси

профессор

0,5 ст

ўқитувчи-стажёр

1 ст

13

Олий математика кафедраси

профессор

0,25 ст

доцент

0,25 ст

ассистент

0,5 ст

14

Ижтимоий фанлар кафедраси

доцент

1 ст

Тўқимачилик ва чарм саноат факультети

15

Тўқимачилик маҳсулотлари технологияси кафедраси

доцент

0,25 ст

ассистент

1,5 ст

16

Чарм буюмлари технологияси ва дизайн кафедраси

профессор

0,25 ст

доцент

0,25 ст

ассистент

1,5 ст

катта ўқитувчи

0,5 ст

17

Саноат экологияси кафедраси

ўқитувчи-стажёр

1 ст

доцент

2,5 ст

ассистент

2,5 ст

катта ўқитувчи

1,5 ст

18

Жисмоний маданият кафедраси

доцент

0,25 ст

катта ўқитувчи

0,75 ст

Архитектура-қурилиш факультети

19

 

Архитектура кафедраси

доцент

2 ст

катта ўқитувчи

4 ст

ўқитувчи-стажёр

3 ст

20

 

Бино ва иншоотлар қурилиши кафедраси

профессор

0,5 ст

доцент

1 ст

катта ўқитувчи

2 ст

ассистент

0,5 ст

ўқитувчи-стажёр

5 ст

21

Қурилиш материаллари ва конструкциялари технологияси кафедраси

катта ўқитувчи

0,5 ст

ассистент

1 ст

ўқитувчи-стажёр

7,25 ст

22

Машинасозлик технологияси кафедраси

профессор

0,5 ст

доцент

0,75 ст

катта ўқитувчи

0,5 ст

ўқитувчи-стажёр

1 ст

23

 

Механика асослари кафедраси

 

катта ўқитувчи

1 ст

Доцент

1 ст

ўқитувчи-стажёр

2 ст

24

Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси кафедраси

доцент

1,5 ст

катта ўқитувчи

0,25 ст

ассистент

3 ст

Энергетика факультети

25

Электр механикаси ва технологиялари кафедраси

доцент

0,25 ст

ўқитувчи-стажёр

1,5 ст

26

Энергоаудит кафедраси

профессор

0,5 ст

доцент

1,75 ст

ассистент

2 ст

27

Энергетика кафедраси

катта ўқитувчи

1,25 ст

ассистент

1,5 ст

28

Физика кафедраси

доцент

1,5 ст

катта ўқитувчи

1 ст

ўқитувчи-стажёр

1 ст

профессор

0,5 ст

ассистент

2 ст

29

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

катта ўқитувчи

0,25 ст

Технологик жараёнларни бошқарув тизимлари факультети

 

30

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот коммуникатция тизимлари кафедраси

доцент

3 ст

профессор

1,5 ст

катта ўқитувчи

2,5 ст

ассистент

2,5 ст

ўқитувчи-стажёр

2 ст

31

Озиқ-овқат ва кимё саноати машина ва жиҳозлари кафедраси

доцент

3 ст

ўқитувчи-стажёр

2 ст

катта ўқитувчи

3 ст

ассистент

3 ст

32

Ахборот коммуникатция технологиялари кафедраси

доцент

2 ст

профессор

1 ст

катта ўқитувчи

3,5 ст

ассистент

1,75 ст

33

 

Менежмент кафедраси

профессор

0,25 ст

доцент

1,25 ст

катта ўқитувчи

1ст

ассистент

1 ст

ўқитувчи-стажёр

2,5ст

34

Иқтисодиёт кафедраси

профессор

0,5 ст

катта ўқитувчи

1,5 ст

ўқитувчи-стажёр

2,25 ст

ассистент

0,5 ст

Ер усти транспорти тизимлари факультети

35

Транспорт воситалари муҳандислиги кафедраси

ўқитувчи-стажёр

1 ст

доцент

1 ст

ассистент

2 ст

 

 

 

Бухоро муҳандислик-технология институти ишчи-ходимлар ва бўлимларининг бўш иш ўринлари

 

Кимёвий ва озиқ-овқат технологиялари факультети

1

Ноорганик моддалар кимёвий технологияси кафедраси

Кабинет мудири

0,25ст

2

Озиқ-овқат технологияси кафедраси

Лаборант (ҳомиладорлик ўрнига)

0,5ст

Пахта ва енгил саноат технологиялари факултети

3

Пахта ва енгил саноати техноллогияси факультети

Иш-юритувчиси

0,5ст

Тўқимачилик ва чарм саноат факультети

4

Тўқимачилик ва чарм саноати факультети

диспетчер

0,5ст

Архитектура-қурилиш факультети

5

Архитектура кафедраси

лаборант

0,5ст

 

Технологик жараёнларни бошқарув тизимлари факультети

 

6

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот коммуникатция тизимлари кафедраси

лаборант

0,5ст

7

Таҳририй нашриёт бўлими

мусаххих

0,5 ст

8

 

 

 

ТФ ва Х бўлими

ёрдамчи ишчи

1 ст

слесарь-сантехник

3 ст

юкловчи

1 ст

бош товаршунос

1 ст

омборчи

0,5 ст

хўжалик бекаси

0,5 ст

дурадгор

2 ст

электромонтёр

2 ст

Кўча супурувчи

0,5 ст

муҳандис (кадр бўйича)

0,5 ст

9

 

РТТМ

муҳандис-дастурчи

1,25 ст

тармоқ-админстратори

1 ст

10

Ахборот-ресурс маркази

библиограф

0,5 ст

Услубчи (ҳомиладорлик таътилидаги Б.Носирова ўрнига)

0,5 ст