2024-yil 29 fevral - 1 mart kunlari “Kondensirlangan holat fizikasining zamonaviy muammolari” mavzusidagi  Respublika ilmiy- konferensiyasi bo‘lib o‘tadi. Unda ishtirok etishga taklif qilamiz!

Konferensiya quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi:

1. Kondensatsiyalangan materiyadagi kritik va chiziqli bo'lmagan hodisalar (CCM).

2. Nanostrukturali tizimlarda (MOE) magnit-optik effektlar.

3. Kondensatsiyalangan moddaning molekulyar spektroskopiyasi (MS).

4. Zamonaviy qattiq jismlar fizikasining muammolari (SSP).

5. Kvant relyativistik statistik fizikaning dolzarb masalalari (KRSF)