Кузибеков Сардор Комиловичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси тўғрисида

“Соя донини аспирацион тозалаш ва сепарациялаш қурилмасини такомиллаштириш” мавзусида

Кузибеков Сардор Комиловичнинг 02.00.16 – “Кимё технологияси ва озиқ - овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари” ихтисослиги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Соя донини аспирацион тозалаш ва сепарациялаш қурилмасини такомиллаштириш” мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/28.02.2022.Т.101.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил     6 декабрь соат 10 00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 200100, Бухоро, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй. Тел.: (+99865) 

 

223-78-84, факс: (+99865) 223-78-84, e-mail: info@bmti.uz.