Moliyaviy faoliyatlar

Bosh sahifa Moliyaviy faoliyatlar

Moliyaviy faoliyatlar


Xizmat uy, bino haqida ma'lumotlar

Avtotransportlar haqida ma'lumotlar

Buxoro muhandislik-texnologiya institutida ta'lim xizmati va servis sohasi bo`yicha tushum (04.01.2023)

Buxoro muhandislik-texnologiya institutida ta'lim xizmati va servis sohasi bo`yicha tushum (03.10.2022)

Buxoro muhandislik-texnalogiya institutida ta'lim xizmati va servis sohasi bo`yicha tushim (01.07.2022)


Shartnomalar


2022 - yil hisobotlari 


Buxoro muhandislik-texnologiya institutida tuzilgan shartnomalar (08.02.2023 - 01.03.2023)

Maxsus axborot portalida 18.07.2022 yilda soat 10:38 da (lot № 22111007087020) oʼtkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi boʼyicha tovar yetkazib berish toʼgʼrisida

Maxsus axborot portalida 17.08.2022 yilda soat 10:28 da (lot № 22111007098987) oʼtkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi boʼyicha tovar yetkazib berish toʼgʼrisida

Maxsus axborot portalida 22.08.2022 yilda soat 11:23 da (lot № 22111007100868) oʼtkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi boʼyicha tovar yetkazib berish toʼgʼrisida

Maxsus axborot portalida 22.08.2022 yilda soat 11:23 da (lot № 22111007100851) oʼtkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi boʼyicha tovar yetkazib berish toʼgʼrisida

Maxsus axborot portalida 22.08.2022 yilda soat 11:38 da (lot № 22111007100879) oʼtkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi boʼyicha tovar yetkazib berish toʼgʼrisida

Maxsus axborot portalida 22.08.2022 yilda soat 11:43 da (lot № 22111007100857) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 22.08.2022 yilda soat 12:8 da (lot № 22111007100899) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 23.08.2022 yilda soat 13:8 da (lot № 22111007101831) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 24.08.2022 yilda soat 10:43 da (lot № 22111007101970) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 24.08.2022 yilda soat 10:48 da (lot № 22111007101922) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 25.08.2022 yilda soat 11:18 da (lot № 22111007102599) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 06.09.2022 yilda soat 12:18 da (lot № 22111007107362) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:18 da (lot № 22111007107732) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:23 da (lot № 22111007107730) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:23 da (lot № 22111007107764) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:28 da (lot № 22111007107737) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:28 da (lot № 22111007107735) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 09.09.2022 yilda soat 10:28 da (lot № 22111007107738) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 15.07.2022 yilda soat 12:20 da (lot № 22111008532315)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:10 da (lot № 22111008541401)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:40 da (lot № 22111008541629)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:50 da (lot № 22111008541681)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:50 da (lot № 22111008541691)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:50 da (lot № 22111008541656)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 17:0 da (lot № 22111008541787)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.02.2022 yilda soat 15:0 da (lot № 22111008077330)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida      

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 01.05.2022 yilda soat 15:50 da (lot № 22111008157761)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 01.06.2022 yilda soat 10:10 da (lot № 22111008399733)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 01.06.2022 yilda soat 10:10 da (lot № 22111008399720)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 01.06.2022 yilda soat 10:30 da (lot № 22111008399818)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 10:0 da (lot № 22111008407215)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 10:0 da (lot № 22111008407200)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:0 da (lot № 22111008457697)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 24.06.2022 yilda soat 11:2 da (lot № 22111008478789)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 24.06.2022 yilda soat 16:40 da (lot № 22111008480301)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 27.06.2022 yilda soat 17:7 da (lot № 22111008478880)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 29.06.2022 yilda soat 15:0 da (lot № 22111008494934)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 14:3 da (lot № 22111008506374)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 14:8 da (lot № 22111008506385)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 14:8 da (lot № 22111008506396) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 14:53 da (lot № 22111008506596) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 15:3 da (lot № 22111008506693) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 15:3 da (lot № 22111008506653) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 15:8 da (lot № 22111008506705) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 15:8 da (lot № 22111008506714) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 13.07.2022 yilda soat 15:50 da (lot № 22111008526353) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 14.07.2022 yilda soat 9:20 da (lot № 22111008527874) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 14.07.2022 yilda soat 12:30 da (lot № 22111008528993) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 15.07.2022 yilda soat 11:40 da (lot № 22111008532149) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 15.07.2022 yilda soat 12:20 da (lot № 22111008532315) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 16.07.2022 yilda soat 10:20 da (lot № 22111008535389) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 16.07.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008535490) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 16.07.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008535490) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.07.2022 yilda soat 16:0 da (lot № 22111008541342) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 9:40 da (lot № 22111008407134) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 10:10 da (lot № 22111008407266) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 17:30 da (lot № 22111008409773) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 03.06.2022 yilda soat 17:40 da (lot № 22111008409786) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 05.06.2022 yilda soat 16:40 da (lot № 22111008417282) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 06.06.2022 yilda soat 16:30 da (lot № 22111008419764) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 06.06.2022 yilda soat 16:40 da (lot № 22111008419772) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 09.06.2022 yilda soat 16:40 da (lot № 22111008428672) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 10.06.2022 yilda soat 14:43 da (lot № 22111008427609) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 11.06.2022 yilda soat 9:50 da (lot № 22111008434989) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 11.06.2022 yilda soat 10:30 da (lot № 22111008435329) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 16.06.2022 yilda soat 15:30 da (lot № 22111008452219) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 16.06.2022 yilda soat 16:20 da (lot № 22111008452682) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 16.06.2022 yilda soat 16:20 da (lot № 22111008452682) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:0 da (lot № 22111008457725) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:10 da (lot № 22111008457775) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:40 da (lot № 22111008457948) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:50 da (lot № 22111008458023) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 17.06.2022 yilda soat 17:50 da (lot № 22111008458008) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 18.06.2022 yilda soat 9:30 da (lot № 22111008459134) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 18.06.2022 yilda soat 9:40 da (lot № 22111008459184) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 18.06.2022 yilda soat 10:30 da (lot № 22111008459562) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 19.06.2022 yilda soat 11:30 da (lot № 22111008464229) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 19.06.2022 yilda soat 12:10 da (lot № 22111008464631) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 20.06.2022 yilda soat 10:20 da (lot № 22111008467864) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 20.06.2022 yilda soat 10:20 da (lot № 22111008467849)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 20.06.2022 yilda soat 16:8 da (lot № 22111008461765)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 20.06.2022 yilda soat 17:8 da (lot № 22111008457747)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 23.06.2022 yilda soat 12:30 da (lot № 22111008474881) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 24.06.2022 yilda soat 11:0 da (lot № 22111008478897) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 24.06.2022 yilda soat 13:40 da (lot № 22111008479922) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 27.06.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008491625) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 27.06.2022 yilda soat 10:50 da (lot № 22111008491642) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 27.06.2022 yilda soat 11:0 da (lot № 22111008491654)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 02.07.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008505462)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 02.07.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008505476) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Elektron do‘kon) 02.07.2022 yilda soat 10:40 da (lot № 22111008505504) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 02.07.2022 yilda soat 15:50 da (lot № 22111008506949)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 02.07.2022 yilda soat 16:0 da (lot № 22111008506963) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 03.07.2022 yilda soat 12:0 da (lot № 22111008509244)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida (Milliy do‘kon) 04.07.2022 yilda soat 15:20 da (lot № 22111008512112)
o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

Maxsus axborot portalida 25.02.2022 yilda soat 9:41 da (lot № 22111007019256) o‘tkazilgan elektron davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida


Auksionlar

05.01.2023-30.04.2023 - yildagi AUKSIONLAR

02.11.2022 - 23.12.2022 - yildagi AUKSIONLAR

05.09.2022 - 31.10.2022-yildagi AUKSIONLAR 


1.Maxsus axborot portalida 22.06.2022 yilda soat 10:33 da (lot № 22111007077479) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

2.Maxsus axborot portalida 22.06.2022 yilda soat 12:43 da (lot № 22111007077821) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

3.Maxsus axborot portalida 22.06.2022 yilda soat 12:53 da (lot № 22111007077859) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

4.Maxsus axborot portalida 27.06.2022 yilda soat 11:43 da (lot № 22111007079493) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

5.Maxsus axborot portalida 27.06.2022 yilda soat 14:33 da (lot № 22111007079579) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

6.Maxsus axborot portalida 27.06.2022 yilda soat 14:33 da (lot № 22111007079664) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

7.Maxsus axborot portalida 27.06.2022 yilda soat 14:33 da (lot № 22111007079782) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

8.Maxsus axborot portalida 28.06.2022 yilda soat 10:18 da (lot № 22111007079948) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

9.Maxsus axborot portalida 28.06.2022 yilda soat 10:38 da (lot № 22111007079990) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

10.Maxsus axborot portalida 28.06.2022 yilda soat 11:8 da (lot № 22111007080156) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

11.Maxsus axborot portalida 28.06.2022 yilda soat 11:23 da (lot № 22111007080251) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

12.Maxsus axborot portalida 29.06.2022 yilda soat 13:29 da (lot № 22111007081035) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

13.Maxsus axborot portalida 13.07.2022 yilda soat 10:18 da (lot № 22111007084892) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

14.Maxsus axborot portalida 13.07.2022 yilda soat 10:28 da (lot № 22111007085040) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

15.Maxsus axborot portalida 13.07.2022 yilda soat 12:18 da (lot № 22111007085389) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

16.Maxsus axborot portalida 13.07.2022 yilda soat 12:53 da (lot № 22111007085386) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida

17.Maxsus axborot portalida 14.07.2022 yilda soat 12:3 da (lot № 22111007086856) o‘tkazilgan elektron
davlat xaridlari natijasi bo‘yicha tovar yetkazib berish to‘g‘risida


Smetalar


1.PF-6247 farmon

2.Nazorat rejasi (16.06.2021 yil,№ PF-6247)

3.2022-yil xarajatlar smetasi

4.2022-yil uchun byudjetdan tashqari to`lov kantrakt mablag`lari bo`yicha daromadlar  va xarajatlar smetasi

5.Servis sohasi bo`yicha tushum

6.Institutda mavjud avtotransport vositalari to`g`risida


Milliy do`kondan xarid qilingan tovarlar


01.10.2022 - 31.10.2022  yildagi xarid

https://penggaronlor.semarangkota.go.id/img/sgacor/https://jomblang.semarangkota.go.id/js/sgacor/https://tendik.unand.ac.id/images/https://aktasidangma.gkjw.or.id/vendor/sgacor/https://tendik.unand.ac.id/images/sgacor/
https://alatberatbekasjepang.com/ https://cms.uki.ac.id/pict/spulsa/ https://pmb.takumi.ac.id/file/ https://data.dinaspupr.kalselprov.go.id/lib/ http://esppd.niasbaratkab.go.id/lib/ygacor/ http://fasilitasi.pusbangfilm.kemdikbud.go.id/public/assets/ https://siadik.disdik.jambiprov.go.id/assets/ http://esppd.niasbaratkab.go.id/lib/ygacor/ https://osticket.rri.go.id/java/