Маматқулов Фаррух Ғолибжоновичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси тўғрисида

“Маҳаллий кунгабоқар мойларини рафинациялаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусида

Маматқулов Фаррух Ғолибжоновичнинг 02.00.17 - “Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари” ихтисослиги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Маҳаллий кунгабоқар мойларини рафинациялаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/28.02.2022.Т.101.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил     6 декабрь соат 14 00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 200100, Бухоро, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй. Тел.: (+99865) 

 

223-78-84, факс: (+99865) 223-78-84, e-mail: info@bmti.uz.