Нуриддинов Бахтиёр Зафаровичнинг физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)диссертация иши ҳимояси тўғрисида

“Қовушқоқ – эластик уч қатламли цилиндрик жисмларда хос ва ностационар тўлқинлар тарқалишининг илмий асослари” мавзусида

Нуриддинов Бахтиёр Зафаровичнинг 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Қовушқоқ – эластик уч қатламли цилиндрик жисмларда хос ва ностационар тўлқинлар тарқалишининг илмий асослари”мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.03/27.02.2021.FM.101.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 17 август соат 11:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 200100, Бухоро, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй. Тел.: (+99865)

223-78-84, факс: (+99865) 223-78-84, E-mail: info@bmti.uz.