Ҳурматли Илмий семинар аъзолари!

Сизни Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи Phd.03/29.10.2021. Т.101.03 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги йиғилишига таклиф этамиз. Йиғилиш 2021 йил 15  декабр соат 1000 да Бухоро муҳандислик-технология институти 2-бино 225-илмий семинар ўтказиш залида бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ

  1. Пулатова Сабохат Усмановнанинг 05.06.04 -Тикув буюмлари технологияси ва костюм дизайни ихтисослиги бўйича “Агросаноат мажмуаси ишчилари махсус кийимини лойиҳалаш методологияси ва самарали ишлаб чиқариш технологиясини яратиш мавзусидаги техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси иши муҳокамаси.

 Илмий маслаҳатчи: т.ф.д. проф. Ташпулатов С.Ш.

Тақризчилар:

  • Тошкент давлат техника университети профессори, т.ф.д. Ихтиярова Г.А.

  • Наманган муҳандислик-технология институти доценти, т.ф.д. Набижонова Н.Н.

  1. Ҳар хил масалалар.

Семинар илмий котибаси, т.ф.ф.д. (PhD)                      Л.Н.Нутфуллаева