Talaba

Ответы_студентов_по_заданиям_преподователей_в_модульной_системе

Вход_студентов_в_модульную_систему

1 Modul tizimidan talabalar fanlarga kirishi

2 Modul tizimiga talabalar polzovateliga rasm joylashtirish

3 Modul tizimiga talabalar o’qituvchi topshig’iga javob berishFORUM

4 Modul tizimiga talabalar o’qituvchilarga qisqacha xat qoldirishi