«Sanoat injeneriyasining dolzarb muammolari» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani dasturi

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

 «SANOAT INJENERIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI»

mavzusida

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI 

 DASTURI

 BUXORO – 2021

TASHKILIY QO`MITA

 

 1. Barakayev N. R.          – institut rektori, rais

 2. f-m.f.d. Sharipov M.Z.          – IIvaIB prorektor, rais muovini

 3. Azimov B.F.            – Ilmiy bo`lim  boshlig`i, mas’ul kotib

Azolar:

 

 1. Xodjiyev Sh.M.        – O`IB prorektor;

 2. f.n. Shukurillayev Yu.A. – YoBIB prorektor;

 3. T.Gaybullaev           – MIIB prorektor;

 4. Djurayev X.F.                  – TJBT fakulteti dekani;

 5. Sharipov Q.Q.   – NGI kafedrasi mudiri;

 6. Axmedov V.N.         – «Kimyo” kafedrasi mudiri;

 7. f.d. Abduraxmonov O.R. – TJBAKT kafedrasi mudiri;

 8. dot Hayitov Sh.N. – “Menejment” kafedrasi mudiri;

 9. Narziyev M.S. – OOvaKSMvaJ kafedrasi mudiri;

 10. Gafurov K.X. – OOvaKSMvaJ kafedrasi dotsenti;

 11. f.n. Saidmuratov O`.A.     – OOvaKSMvaJ kafedrasi dotsenti;

 12. f.n. Musayeva R.X.     – OOvaKSMvaJ kafedrasi dotsenti;

 13. Xikmatov D.N. – OOvaKSMvaJ kafedrasi dotsenti;

 14. PhD Xabibov F.Yu.                    – “Mexanika asoslari” kafedrasi mudiri v.b.

 15. Ibragimov R.R. – OOvaKSMvaJ kafedrasi katta o`qiuvchisi;

 16. Sharipov N.Z.     – OOvaKSMvaJ kafedrasi katta o`qituvchisi.

 

2021 yil 20 oktyabr kuni soat 10.00 da institutning 2-binosi majlislar zalida ilmiy anjumanning yalpi majlisi bo`lib o`tadi.

1.

Barakayev N. R.

Bux MTI rektori, professor

Kirish so`zi.

“Don mahsulotlarni fraksiyalarga ajratish jarayonlarining dolzarb muammolari va yechimlari”

2.

Artikov A.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.d.

“Tizimli tahlil va ko`p pog`onali kompyuterli modellashtirish texnologik jarayon va apparatlarni tadqiq qilish asosidir”

3.

Xudayberdiyev A.A.

Umumiy va noorganik kimyo instituti professori, t.f.d.

“Neftni qayta ishlash jarayonlarida markazdan qochma kuch maydonini qo`llashning samadorligi”

4.

Raxmonov Sh. M17-20 OOSMA

guruhi magistranti

«Barbotaj tipidagi massa almashinish appparatlarida beriladigan utkir bugni apparat kundalang kesim yuzasi buyicha tekis taksimlashni hisoblash»

 

2021 yil 2021 oktyabrda soat 14-00 dan 17-00 gacha dasturda ko`rsatilgan xonalarda sho’balar majlisi o`tkaziladi.

Ilmiy anjuman sho`’balari:

 

1.Sho’ba  – Oziq-ovqat injiniringida innovatsion texnika va

                    texnologiyalar

                    Rais: dots.Narziev M.S.

                    Kotib: dots.Gafurov K.X.

–  2 bino, 411-xona

II. Sho`’ba – Kimyo injiniringida innovatsion texnika va

                     texnologiyalar;

                     Rais: dots. Axmedov V.N.

                     Kotib: Rayimov Z.X.

– 2-bino, 502-xona

III. Sho`’ba – Neft-gaz injiniringida innovatsion texnika va

                       texnologiyalar;

                       Rais: dots.Sharipov Q.K.

                       Kotib: Sattorov M.O.

-3-bino, 514-xona

IV. Sho`’ba – Texnologik jarayonlarni tizimli tahlili, matematik

                        modellashtirish va zamonaviy boshqarish usullari;

                        Rais: t.f.d. Abduraxmonov O.R.

                        Kotib: Ibragimov Sh.R.

-2-bino, 401-xona

V.  Sho`’ba – Sanoat injiniringida raqamli iqtisodiyot, menejment va

                      marketing;

                       Rais: dots.Xaitov Sh.N.

                       Kotib: Bozorov M.S.

-2-bino, 516-xona

VI. Sho`’ba Yetuk muhandislarni tayyorlashda mutaxassislik

                        fanlarini o’qitishning zamonaviy usullari.

                       Rais: prof.Axmedjanov M.M.

                       Kotib: Solieva Sh.H.

-1-bino, 216-xona

2021 yil 22 oktyabr soat 1500 da ilmiy anjuman yakuniy majlisi institut 2-binosining majlislar zalida o`tkaziladi.

1. Sharipov M.Z.

1500 – 1520

Kirish so`zi

2. Ilmiy anjuman sho`’balari raislarining hisobotlari

 

 1. SHO`’BA

Oziq-ovqat injiniringida innovatsion texnika va texnologiyalar

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 2–binoning 411–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: dots.Narziev M.S.

Kotib: dots.Gafurov K.X.

 

1.

Касьянов Г.И., Мохаммад Ахмад Тауфик

Кубанский государственный технологический университет, г.Краснодар, Россия

Антиоксидантные свойства экстрактов из листьев оливы

2.

Косенко О.В.

Кубанский государственный технологический университет,                       г. Краснодар, Россия

Перспективные способы переработки рыбного сырья

3.

Соболь И.В.

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,

г. Краснодар, Россия

К проблеме специализированных продуктов питания, обогащенных БАВ

4.

Алешкевич Ю.С.

Кубанский государственный технологический университет,                       г. Краснодар, Россия

Подготовка кадров для консервных предприятий

5.

Mohammad Ahmad Tawfiq

Tishrin University,

Latakia, Syrian Arab Republic

Methods for producing drinks and compotes from fruits and berries

6.

Фомин С.В.

Кубанский государственный технологический университет,

г. Краснодар, Россия

Особенности изготовления продуктов питания

для людей с высокой стрессовой нагрузкой

7.

М.Э.Ахмедов, Т.Н.Даудова, А.Ф.Демирова, К.К.Мустафаева

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

Дагестанский государственный университет народного хозяйства,                  г. Махачкала, Россия

Эффективность использования очистки воды активированным бентонитом при производстве алкогольных напитков

8.

А.Ф.Демирова, М.Э.Ахмедов, З.А.Абдулхаликов, К.К.Мустафаева

«Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала, Россия

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,              г. Махачкала, Россия

Новый режим высокотемпературной стерилизации компота из черешни в банке СКО 1-82-500

9.

Ямалетдинова М.Ф., Нарзиев М.С., Артиков А.А.

Бухарский инженерно – технологический институт

Ташкентский химико – технологический институт

Разработка математической модели процесса образования трещины на скорлупе увлажненных косточек абрикоса

10.

Д.Н.Хикматов, Х.Ф.Джураев

Бухарский инженерно-технологический институт

Распределение влаги при сушки тонко пластинчатых коллоидно-капиллярных пористых тел

11.

Гафуров К.Х., Сафаров Ж.

Бухарский инженерно-технологический институт

Теплофизические характеристики ядер плодовых косточек

12.

Д.Н.Хикматов, Х.Ф.Джураев

Бухарский инженерно-технологический институт

Анализ способов сушки плодовых культур

13.

Ибрагимов Равшан Рустамович

Бухарский инженерно – технологический институт

Сверхвысокочастотная стерилизация овощей и фруктов

14.

Холиков А.А., Бобокулов К.

Бухарский инженерно-технологический институт

Современное состояние применения тепловых труб в тепломассообменных системах

15.

Холиков А.А., Олимов Р.

Бухарский инженерно-технологический институт

Анализ процесса сушки в гелиосушилках

16.

Н.З. Шарипов, Д. Муқимова,

К.Х. Гафуров

Бухоро муҳандислик – технология институти

Соя уруғи чақилмасини пўстлоғидан ажратиш жараёни таҳлили

17.

Саидмуратов У.А.

Бухарский инженерно-технологический институт

Биотепломассообменныe процессы  при термообработке масличных материалов

18.

Муслимов Б.Б.

Бухарский инженерно-технологический институт

Установка для получения экстрактов из растительного сырья

19.

Д.Ж.Хужакулова, Ф.Ю. Хабибов

Бухарский инженерно-технологический институт

Особенности технологии удаления сопутствующих веществ и ароматических соединений при дезодорации растительных масел

20.

Хабибов Ф.Ю., Исломова З.К.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Самарканд нони пишириш тандирини тизимли  тахлил асосида ўрганиш

21.

Н.З. Шарипов, Ў. Ахмедова., Ф. Солиев

Бухоро муҳандислик-технология институти

маҳаллий соя уруғи чақилмасини пўстлоғидан ажратиш қурилмасини таҳлили

22.

Rustamov E.S., Uvayzov S.K.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Bosimning o’zgarishiga asoslangan quritish jarayonining nazariy tadqitotlarini tahlil qilish

23.

Султонов С.Х., Асқарова О.К.,

Ҳамдамов А.М.,  Артиков А.А.

Наманган муҳандислик-технология институти

Тошкент кимё-технология институти

Сузувчи насадкалар ёрдамида дезодорациялаш жараёнининг тизимли таҳлили

24.

G.A.Baxadirov, B.T.Umarov, N.Gʻ.Obidov

Farg‘ona politexnika instituti

Barabanli saralash mashinasining konstruktiv tahlili.

25.

Файзиев А.А. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти  Бухоро филиали

Гўшт ферментацияси

26.

Buranova D.Y., Qodirov Z.Z.

Farg’ona politexnika instituti

Granula va chig’anoq shaklidagi maxsar moyini ekstraksiyalash texnologiyalarini tadqiq qilish

27.

Ҳамдамов А.М., Худайбердиев А.А.

Наманган муҳандислик-технология институти

Ўсимлик мойи мисцелласини якуний дистилляциялаш жараёнининг тизимли таҳлили

28.

Z.T.Toirov, Sh.B.To`xtayev

A.A.Asrorova

Buxoro-muhandislik texnologiya instituti

 Qishloq  xo’jaligi mahsulotlarini etishtirishda parnik-quritgich gelioqurilmasi

29.

Shodiyev D.A., Xatamova Y.A.

Fargʻona politexnika instituti

Oziq-ovqat injiniringida dorivor oʻsimligining roli (amarant) misolida

30.

Aliyeva F.A

Fargʻona politexnika instituti

Oziq-ovqat injiniringida salqin ichimliklar tayyorlashda toza ichimlik suvidan foydalanishning ahamiyati

31.

Utanova N.M., Maxmudova A.A., Abdusattorova Sh.A.

Fargʻona Politexnika instituti

Sut va sut mahsulotlarini sertifikatlashtirish tartibi (yogurt misolida)

32.

Husanova N., Bo’ranova D.,                               Karimova S.V.

Farg’ona Politexnika Instituti

Yog’larni zaharli moddalar va mexanik aralashmalardan tozalash

33.

Усенов А.Б., Сафаров Ж.Э.,

Султанова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Анализ перспективных способов получения экстрактов из растительного сырья

34.

Асадова Н.Ю., Усенов А.Б.,

Самандарова И.И., Султанова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Исследование основных кинетических закономерностей процесса экстракции инулина

35.

Бердикулов Х., Мавлонов Х..

Худанов У.О

Интенцивние технологии выращивания гриба вешенка в джизакском  регионе

36.

Буронов С.А., Аслонов Б.М.

Бухоро мухандислик технология инситути

Озиқ- овкат саноатида электро магнит майдони қўлланилиши

37.

Зарипова Мохира Джураевна,

БухИТИ

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания – основа здоровья страны

38.

Курбанов М.Т., Хайдар-Заде Л.Н.

Бухарский инженерно-технологический институт

Новые виды сырья в производстве кондитерских изделий

 

39.

Курбанов М.Т., Хайдар-Заде Л.Н.

Бухарский инженерно-технологический институт

Продукты переработки тутовника в производстве мучных кондитерских изделий

40.

Муродов.Б.Б.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларни экишга тайёрлашда янги инновацион саралаш қурилмадан фойдаланиш ва электр энергияни тежаш

41.

Аkramboyev А.,Raximova U.S.

Farg’ona politexnika instituti

Yovvoyi mevalardan sous pasta yarim fabrikati tayyorlash texnalogiyasini takomillashtirish hamda uning xavfsizligi

42.

Ходжиев Адхамжон Ахмад ўғли Наманган муҳандислик-технология институти

Озиқ-овқат махсулотлари таркибини табиий қўшимчалар билан бойитиш

43.

А.О.Абдурахмонов, М.С.Мизомов

Бухоро муҳандислик-технология институти

Шифобахш ва хуш таъмли қуритилган мева сабзавотлар олиш жараёнлари ва қурилмалари таҳлили

44.

Ходжиев А.А.

Наманган муҳандислик-технология институти

Наматак концентрати ишлаб чиқариш технологиясини мукаммаллаштириш

45.

Niyozova Z.O‘, Ergasheva H.B.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Arpa doni va dursimon yormaning biokimyoviy ko‘rsatkichlari  va  iste’molboplik xossalari

46.

Рахманова Т.Т., Эргашева З.К., Эркинов Д.Д., Абдукаххорова Г.М.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Анализ сушеных плодов шиповника

47.

Эргашева Х.Б., Юлдашева Ш.Ж.

Развитие  животноводство и кормопроиводства

48.

Шойимов П., Муродов Б.Б.,

Пирназаров Ш.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Сабзавот ва полиз экинлари уруғларини саралаш ва электр энергиясини тежаш

49.

Saliyeva О.К.,Olimova M.D.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Paxta  yog’ini davriy usulda rafinatsiyalash jarayonining texnologik bayoni

50.

F.S.Kuldosheva

Bukhara Engineering Technological Institute

Processing waste  secondary raw materials and their use

51.

Усманов Б.С., Каримова С.В.

Фарғона политехника институти

Соя мойини гидратациялаш технологиясининг тадқиқоти

52.

У.Р. Рахматов

Бухарский инженерно-технологический институт

Общая характеристика сырья солодки

53.

Турсунова Наргиза Нигматовна,

БухИТИ

Биологически активные вещества местных сортов семян сои

54.

Шойимов П., Муродов Б.Б.,Сирожов А.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Уруғларни саралашда трибоэлектрик қурилмадан фойдаланиш

55.

Усенов А.Б., Асадова Н.Ю.,

Аскархонов А.Р., Султанова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Обзор ультразвукового разделения ингредиентов из растительного сырья

56.

Хайдар-Заде Л.Н., Курбанов М.Т.

Шомуротова Ш. И.

Бухарский инженерно-технологический институт

Использование муки  экструдированных семян тыквы в технологии сырцовых пряников

57.

Шеркузиева Г.Ф., Самигова Н.Р.,

Хегай Л.Н.

Ташкентская медицинская академия

Результаты изучения влияния добавки к пище “мелла круассан” на антенатальное развитие белых крыс и параметров токсичности пищевой смеси в условиях хронического опыта

58.

Шойимова Солиха Пардаевна

Бухоро муҳандислик-технология институти

Шоли уруғини диэлектрик усулда саралаш

59.

Шокирова Н.А., Самандарова И.И., УсеновА.Б.,СафаровЖ.Э.,Султанова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Анализ способов сушки зерна

60.

Шомуротова Ш.И., Хайдар-Заде Л.Н., Курбанов М.Т.

Бухарский инженерно-технологический институт

Сравнительная характеристика химического состава муки  экструдированных семян тыквы и пшеничной муки высшего сорта

61.

Элмуродова А.С., Эргашева Х.Б.

Бухарский инженерно-технологический институт

Использование побочных продуктов переработки зерна пшеницы

62.

З.К. Эргашева

Ташкентский государственный технический университет

имени Ислама Каримова

Сохранение качество плодоовощной продукции при их транспортировке

63.

Safarov J.E., Dadayev G.T., Khujakulov U.K., Sunil Verma, Abhijit Tarawade

Tashkent state technical university

Traditional and advanced technology of food drying

64.

QA Mukhiddinov1, JE Safarov,

ShA Sultanova, A Aït-Kaddour

Tashkent state technical university,

Universite Clermont-Auvergent

The procces for production of ricotta cheese

65.

QA Mukhiddinov, JE Safarov,

ShA Sultanova, A Aït-Kaddour

Tashkent state technical university,

Universite Clermont-Auvergent

Enriching ricotta cheese with citrus dietary fiber

 1. SHO`’BA

Kimyo injiniringida innovatsion texnika va texnologiyalar

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 2–binoning 502–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: dots. Axmedov V.N.

 Kotib: Rayimov Z.X.

 

1.

Убайдуллаев М.М., Убайдуллаева Ш.Т.

Фарғона политехника институти

Хорижий ва маҳаллий дефолиантларнинг афзаллиги

2

Убайдуллаев М.М., Убайдуллаева Ш.Т.

Фарғона политехника институти

Фарғона вилоятида дефолиантларнинг самарасини аниқлаш

3

Эркабаев Ф.И, Мухаммадиева Д.А., Хаджибаев Д.А., Валиева Д.Ш.

Институт общей и неоргнаической химии АН РУз, Ташкентский фармацевтический институт, Ташкентский государственный транспортный университет

Умягчение промышленных сточных вод

перед электрохимической очисткой

4

Baxromova I.A., Kattayev N.T.,

Akbarov H.I.

O`zbekiston Milliy universiteti

Fotokatalizatorlar yordamida ekologik toza vodorod yoqilg`isini olish

5

Uralov N.B., Eshkarayev S.Ch.,

Amonov N.A.

Termiz davlat universiteti

Uglerod nanozarrachalarining xossalari, olinishi va qo‘llanilishi bo`yicha tadqiqotlar tahlili

6

Xakimova D.Y.., Mutalova M.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Qo’rg’оshin–misli  bоyitmаning sеlеktsiyalаsh jаrаyonini samarali uslubini tanlash

7

З.Б.Ҳамраева , Н.Н.Умиров, Ф.Н.Нурқулов

Қарши давлат университети,

Тошкент кимё технологиялари илмий-тадқиқот институти

Синтезирован новый полифункциональный кислородсодержащий органический модификатор, октаноповышающей присадки

8

Ибрагимов И.С. , Суяров Ж.У. Алмалыкский филиал ТГТУ имени Ислама Каримова

Современные реагенты-собиратели для флотационного обогащения труднообогатимых сульфидных руд цветных и благородных металлов

9

D.A.Zokirova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Konstruksiya mustahkamligini tekshirish

10

Ниязова Рано Нажмиддиновна

Бухарский инженерно технологический институт

Сульфатированные и сульфированные жиры, их свойства и  применение в кожевенной промышленности

11

Набиев Д.А., Тураев Х.Х., Файзиев Ж.Б.

Термиз давлат университети

Тошкент кимё технология илмий –тадқиқот институти

Композицион пигмент қўлланилган кўк рангли янги алкид эмал олиш

12

Nurqulov E.N., Beknazarov H.S.,

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Azot, fosfor saqlagan yong’inbardosh qavariqlanuvchi qoplamaning iq-spektr tahlili

13

Усманов Б.С., Кодиров З.З.

Ферганский политехнический институт

Получение сложного удобрения на основе продуктов азотного и сернокислотного разложения фосфатов

14

А.А.Сапаров, Б.Э. Султонов,

А.Л. Гиясиддинов

Джиззакский  государственный педагогический институт,

Наманганский государственный университет,

Наманганский инженерно-технологический институт.

Влияние количества промывной воды при азотнокислотном получении удобрительных преципитатов

15

Shukurov D. X., Turaev X.X., Karimov M.U. Namozov A.

Termez State University,

Tashkent Scientific and Research Institute of Chemical Technology

Study of thermal analysis of synthesized polyaniline

16

Ikhtiyarova G.A.,  Abdulahatova L.U., Mengliyev A.S.

Tashkent  State  Technical  University

Antibacterial properties of thickeners based on carboxymethyl starch and chitosan

17

Умирова Г.А., Касимов Ш.А.,

Тураев Х.Х.

Термезский государственный университет

ИК спектроскопические характеристики азотосодержащего лиганда и его координационные соединения с медью (II)

18

Абдурахмонов Э.Б., Ғуломова Г.М.,

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Тошкент давлат техника университети

Активланган кўмирда бензол адсорбцияси изотермаси

19

А.К.Абдушукуров, С.Б.Садикова,

Д. Атаназарова

ЎзМУ,УрДУ

Гидрохинон ва унинг монометил эфирини хлорацетиллаш реакцияларини ўрганиш

20

Akmalov Muxiddin G’ulomovich

BuxMTI

Kaustik magnezit va dolomit ishlab chiqarish jarayonlarining o’ziga xosligi

21

А.Джураев, Ш. Бехбудов, А.Р..Амонов

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Бухарский инженерно технологический институт

Эффективное новое устройство для нанесения полимерной композиции на стачиваемые элементы одежды

22

 А.Р.Амонов.,  А.Джураев.,  Ш.Х.Бехбудов.

Тошкент тўқимачилик ва енгил сноат институти

Бухоро мухандислик технология институти

Брезент чокларига полимер қопловчи ролик билан брезент орасидаги ишқаланиш кучини аниқлаш

23

 А.Р.Амонов., А.Джураев., Ш.Х.Бехбудов.

Бухоро мухандислик-техналогия институти

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Тавсия этилган брезент материали чокларига полимер қоплаш ускунаси таркибли ролиги резинали втулкаси бикрлигини аниқлаш

24

Аскаров У.Э., Абурахмонов Э.Б.

Наманганский инженерно-технологический институт

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Дифференциальная теплота адсорбции паров бензола в дехканабадском бентоните

25

Aslonov Baxtiyor Boboqulovich

BuxMTI

Fizik xususiyatlariga ko’ra minerallarni tasniflash

26

Меликулов А.Дж., Бакиров Г.Х.

Алмалыкский филиал Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Напряженное состояние горного массива и факторы, влияющие на механические свойства горных пород

27

Бакиров Г.Х. Алмалыкский филиал Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Анализ обследований состояния подготовительных выработок в условиях шахты «Кызыл-алма» Кызылалмасайского месторождения

28

Бўронов Рахмиддин Ёзилович

БухМТИ

Конструктив элементларни лойихалашнинг умумий тамойиллари

29

С. Ў. Соатов, А. Т. Джалилов,

Э. С. Соттикулов., М. У. Каримов

ТНИИХТ, г. Ташкент

Синтез олигомера на основе диметилового эфира терефталевой кислоты и этиленгликоля

30

Каримов М.М., Хусанова М.У., Эргашев А.Х., Кодиров О.Ш.  Бабаев Т.М.

Национальный университет Узбекистана

Анализ технологических растворов пролизводства поливинилхлорида АО «NAVOIYAZOT»

31

Эшкараев С.Ч., Эшкораев С.С.

Термезский государственный университет

Влияние дихлородифенилтрихлорэтана на повышение радиоактивности в почвах

32

Ғаффорова Ш.В., Тураев Х.Х., Бабамуратов Б.Э., Соттиқулов Э.С., Термиз давлат университети

Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

Метасиликат натрий асосида олинган сорбентнинг сорбсион сиғимини аниқлаш

33

Ғуломова Г.М., Абдурахмонов Э.Б.

Тошкент давлат техника университети

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Активланган кўмирда бензол адсорбцияси изотермаси

34

К.Х.Зиядуллаева.,С.Э. Нурманов.,  А.Дж.Қурбонова

Чирчикский государственный педагогический институт

Национальный университет Узбекистана

Пиролиз махсулотлари инден, нафталин ва унинг гомологлари асосида фтал ангидрид синтези

35

Ш.У.Зулпонов, Д.И.Самандаров, Ж.Э.Сафаров, Ш.А.Султанова

Ташкентский государственный технический университет

Анализ серицин-фиброиновых свойств шелковых коконов Bombyx mori с помощью SEM

36

А.Икрамов, О.Э.Зиядуллаев, А.Э.Зиядуллаев, Д.Д.Отақўзиев

Тошкент кимё-технология институти

Магний органик бирикмалар асосида ароматик спиртларнинг синтези

37

К.Б. Хожиев, А.К. Хожиев

Бухарский инженерно-технологический институт

Оптимизация межтрубного расстояния листотрубного теплоприёмника с пластмассовыми теплоотводящими каналами

38

Qiyomov Shavkat Fazliddinovich

BuxMTI

Qurilish sanoatida kimyoviy bog’lovchi moddalardan foydalanish

39

А. Джураев, И.Р. Мавлонова.

Бух.МТИ

Тикув машиналарида газламани суриш механизмининг вазифалари ва янгиликлари

40

А. Джураев, И. Р. Мавлонова.

Бух ИТИ

Математическая модель вертикальных колебаний узла пружинной лапки механизма перемещения  материала в швейной машине

41

А. Джураев, Ф.М. Бозорова

Бухарский инженерно технологический институт

Динамические модели узлов прижимной лапки механизмов транспортирования материалов швейных машин

42

Мельникова Т.Е., Эшманов Ш., Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Анализ зависимости повышения эффективности взрывного рыхления с увеличенными интервалами замедления

43

Худанов У.О., Мирзаева М.

Джизакский Государственный педагогический институт

Инновационная технология производства биогумуса

44

Муталова М.А.,Салиджанова Г.К. Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета  имени И.Каримова

усовершенствование и изучение селекции свинцово-медного концентрата    сульфитным методом

45

Назаров Шомурод Комилович

БухМТИ

β-феноксибутадиен -1,3 нинг метилметакрилат билан  сополимер-ланиши

46

Ниязов Л.Н., Бахромов Х.К.,

Каримов Ж.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Применение информационных технологий в целенаправленном синтезе органических соединений

47

Ниязов Л.Н., Гапуров У.У, Джумаева М.Қ. Каримова С.С., Садуллаева Г.Ғ.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Синтез қилинадиган моддаларнинг хоссаларини олдиндан прогнозлашда дастурий воситаларнинг ўрни

48

Нуралиев Г.Т., Тураев Х.Х., Бабамуратов Б.Э., Джалилов А.Т.

Термезский государственный университет

Ташкентский научно-исследовательский институт  химической технологии

Синтез и исследование металлсодержащего олигомера

49

Raxmatov D. A., Raxmanov I.B.

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Katod himoya stantsiyalari turlari,

afzalliklari va kamchiligi

50

Л.Х. Акабирова,  Н.Р. Баракаев

Бухарский  инженерно-технологический институт

Дробилка  с вертикальным валом (VSI).

51

Л.Х.Акабирова, Н.Р. Баракаев

Бухарский  инженерно-технологический институт

Планирование эксперимента измельчения щебня

52

А.С.Менглиев, З.М.Суюнова, Д.Низаметдинова

Ташкентский государственний технический университет имени Ислама Каримова

Разработка новых составов смазочно-охлаждающей жидкости

53

Teshaboyev A.M.

Farg’ona politexnika instituti

Ishlab chiqarish changining fizik-kimyoviy xususiyatlari va uning gigiyenik ahamiyati

54

Tursunova Nargiza Nigmatovna

BuxMTI

Ishlab chiqarishda charchashni oldini olish uchun sog’lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish

55

Ш.У.Зулпонов, Д.И.Самандаров, Ж.Э.Сафаров, Ш.А.Султанова

Ташкентский государственный технический университет

Исследование структуры пористых материалов из шелкового серицина Bombyx mori

56

У.Н.Шабарова

Каршинский инженерно экономический институт

Обоснование пременение дисперсных красителей при печатании шелкомотальных тканей

57

Г.Э. Эшдавлатова

Каршинский инженерно экономический  институт

Роль загушающих композиции при печатании смесовых тканей

58

Юсупова Л.А., Ибрагимова Г.К.,

Азизова М.А.

Тошкент кимё-технология институти

Ацетилендаги водородни алмашиниши билан винил эфир синтез қилиш

59

Г.Г. Ядгарова

БухИТИ

Техническое состояние здания школы №9 г. Каган и рекомендации по улучшению его качества

60

Г.Г. Ядгарова

БухИТИ

Вопросы улучшения микроклимата зданий переработки пищевых продуктов в жарких регионах

61

Yaxshiyev Yoqub G`afforovich

BuxMTI

Qurilish materiallari sanoatidagi valikli maydalagichlarning ahamiyati

62

Косимов М. О., Бердиева Д. Х.,

Холматов А. И.

Алмалыкский филиал Национального исследовательского университета «МИСиС»

Алмалыкский филиалТашкентского государственного технического университета

Твердеющая закладка и ее приготовление

III. SHO`’BA

Neft-gaz injiniringida innovatsion texnika va texnologiyalar

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 3–binoning 514–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: dots.Sharipov Q.K.

Kotib: Sattorov M.O.

1.

Ахмедова О.Б., Акрамова З.Н.

Бухоро мухандислик-технология институти

Газни тайёрлаш жараёнида ишлатиладиган паст ҳароратли сепараторни тадқиқ килиш

2

Ахмедова О.Б.,  Ахмедова Ш.

Бухоро мухандислик-технология институти

Газларни нордон компонентлардан тозалашда самарали абсорбент композициясини ишлаб чиқиш

3

Alimov Sh.M., Raxmatullayev I.M.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

YOSHLIK-I konida burg’ilash portlatish ishlarining takomillashishi

4

Bozorov A.N., Raxmonov B.O.,

Sattorov M.O.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Mahalliy konlar og‘ir neftlarining fizikaviy-kimyoviy xossalarining tadqiqoti

5

Jamolov J.J., Toshev Sh.Sh., Sattorov M.O.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Gazkondensatli konlar tabiiy gazini tayyorlashda turbodetanderni qo‘llash

6

Nodirov A.A., Do‘stov X.B., Sharipov Q.Q.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Neft quduqlari mahsuldorligini oshirishda polimer mineral tarkiblarni qo‘llash

7

Alimov Sh.M., Raxmatullayev I.M.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

“Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ “Yoshlik-1” foydali qazilma konida qo’llanilayotgan qazib olish tizimining asosiy ko’rsatkichlarini aniqlash.

8

Б.М.Шодмонов, Д.К.Хандамова, Ш.П.Нуруллаев, Ш.Н.Атауллаев

Тошкент кимё-технология институти,

Бухоро мухандислик технологияси институти

Навбаҳор бентонити билан модификацияланган адсорбентларни дифференциал термик тахлили

9

Shomurodov S.B., Shomurodov D.Q., Aliyeva M.T., Geldiyev O.A.

Tashkent Chemical Technologies institute,

National University of Uzbekistan,

Tashkent State Technical University,

Scientific institute of Soil Science and Agrochemistry

Obtaining polymer bitumen compositions for protective layers based on local raw materials and industrial waste

10

Mo’minov J.A., Xurmamatov A.M.

O’zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Havo bilan sovitish qurilmalarini montaj qilish

11

Мусаева Г.А., Ниматов Ш.К.

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат  техника университети

Инсон саломатлиги учун зарарли бўлган газларнинг салбий окибатлари

12

Акрамова З.Н., Мавлонов Э.О.,

Шарипов К.К.

Бухарский инженерно-технологический институт

Анализ и сравнения технологических показателей процесса на УКПГ

13

Жамолов Ж.Ж., Сатторов М.О.

Бухарский инженерно-технологический институт

Анализ технологий подготовки газов с содержанием высокой количестве конденсата

14

Камалов Т.С.,Ташева Х.Т.,

Абдуллин С.Р., Турсунов Ш.Р.

ООО «DELTA ENERGO SERVIS»,  НГМК ЦРУ

О рациональном использовании топлива автотранспортными средствами

15

А.М.Маматов, Д.Б.Саидмирзаева, Ш.П.Нуруллаев.

Тошкент кимё-технология институти

Саноат чиқиндисидан фойдаланиб янги сорбентларни олиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш

16

Раҳимов Бобомурод Рустамович

Бухоро муҳандислик- технология институти

Юқори қатронли нефтларнинг оқувчанлигини ошириш учун маҳаллий хом ашё асосида депрессантлар олиш технологияси

17

Салиев И.Р., Комилов М.З.,

Ямалетдинова А.А.

Бухарский инженерно-технологический институт

Осложнения при эксплуатации насосного оборудования, обусловленные присутствием в продукции механических примесей

18

Убайдуллаева Н.Т., Ибрагимова А.Х.,

Бабамуратов Б.Э., Эшкараев С.Ч.

Термиз давлат университети

Нефт қуйқалари таркибидаги механик аралашмаларни ва сув миқдорини аниқлаш

19

Хайдаров С.Ж., Сатторов М.О.

Бухарский инженерно-технологический институт

Некоторые особенности разработки газовых и газоконденсатных залежей

20

Hakimov A.A., Sharipov Q.Q.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Neft shlamlarini ajratishning kompleks texnologiyasi

21

М.М. Чориева, Нигматова.,

М.А. Мансурова

Бухоро муҳандислик-технология институти

Чўл шароитида нефт ва газ саноати ишлаб чиқаришидаги салбий омилларнинг таҳлили

22

Яхяев Н. Ш. Докторант

Бухарский инженерно-технологический институт

Термическая обработка нефтесодержащих отходов

23

Абдурахмонов О.Р.,Ҳаққулова М.С.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Саноатдаги каталитик риформинг жараёнини назарий асослари таҳлили

 

 1. IV. SHO`’BA

Texnologik jarayonlarni tizimli tahlili, matematik modellashtirish va zamonaviy boshqarish usullari

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 2–binoning 401–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: t.f.d. Abduraxmonov O.R.

      Kotib: Ibragimov Sh.R

 

1.

Савин В.Н

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия

Особенности распознования объектов исследований с использованием архитектоники нейронных сетей

2

Mirzoyev N.N., Atoyev A.I.

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Energetika sohasida bulut texnologiyalarni qo‘llash istqbollari

3

Fayoz Khalilov

Bukhara engineering and technological institute

Automation of the sterilization process of canned products

4

G‘oyibov R.B., Qazoqov J.R.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Shahar elektr tarmoqlaridagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish

5

Beshimov M.X.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Nazariy modellashtirish va elektromagnit maydonda quritish jarayonini eksperimental tahlil qilish

6

Shaymardonov J.Z.,  Ibragimov.U.M. Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Qishloq xo`jaligida qo`llaniladigan zamonaviy traktorlarning shudgor qilish chuqurligini avtomatik nazorat qilish qurilmasi loyihasi

7

Shaymardonov J.Z.,  Ibragimov.U.M. Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Invertorlarni takomillashtirish orqali quvvatini oshirish loyihasi

8

Abdurahmonov O.R., Haqqulova M.S, Buhoro muhandislik-texnologiya instituti

C5-C6 fraktsiyalarining izomerizatsiyasi, jarayon va izomerizatsiya tahlili

9

Юсупов М.Т.

Андижон машинасозлик институти

Узумни қуритиш жараёнини математик ва компьютерли моделлаштириш

10

Акбаров Т.Г., Тоштемиров У.Т.

Ташкентский государственный технический университет

Алмалыкский филиал ТГТУ.

Математическая модель расчета и оптимизации параметров буро-взрывных работ

11

Махмудов М.И., М.ирзоев Н.Н.,

Темиров О.Т.

Бухоро мухандислик технология институти

Ақлли электр энергия мониторинги қурилмасининг метрологик тавсифлари

12

Бахадиров Г.А., Цой Г.Н., Набиев А.М.

Институт механики и сейсмостойкости сооружений

Моделирование процесса обезвоживания волокнистого материала на пористой опорной плите

13

А. Джураев, Ф.М. Бозорова

Бухарский инженерно технологический институт

Моделирование  вынужденных колебаний элементов составной лапки швейной машины

14

Ибрагимов Ш.Р., Талабов М.Д.

Бухоро мухандислик технология институти

Паpрандалар тухумларидан жўжа чиқариш инкубаторлари технологик режимларини  замонавий автоматик бошкариш тизими

15

Камалов Т.С., Алланазарова П.Ж.,

Ташева Х.Т.

Институт проблем энергетики Академии наук РУз

Обобщенная математическая модель электромеханического преобразования энергии в системе «двигатель-насос-трубопровод»

16

Салиева О.К., Муаззамов Б.

Системный анализ процесса сублимационной сушки

17

О. Z. Toirov, U. K. Mirkhonov

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Bukhara Engineering Technological Institute

Automatic control of synchronous motor excitation

18

Тоштемиров У.Т., Акбаров Т.Г.,

 Алмалыкский филиал ТГТУ.

Расчёт конструкции пирамидально-прямая  вруб с  компенсационными шпурами

19

Fataeva F.R., Baboyev A.T.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Paxta yog’iga ishlov berish jarayoni boshqarish tizimining arxitekturasi

20

Эргашев Б.Т.

Бухарский инженерно-технологический институт

Исследование  теплообменных  процессов  в  двухфазных  потоках

21

Nabiyeva N.N., Adizova A.J.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Qo’zg’almas nuqta atrofida inersiya bo’yicha aylanayotgan qattiq jism harakatining turgunligi

22

Adizova A.J.,

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Bir o’lchamli garmonik ossilator uchun kanonik almashtirishlar

23

Н.С.Бибутов, Рахматов М.

Определение длины  вылета  рыхлительной лапы

24

Гайбуллаев З.Х., Азизов Б.А.

Бухарский инженерно-технологический институт

Взаимодействие упругих гармонических волн на цилиндрическом слое с жидкостями

25

Ғайбуллаев З.Х.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Зарба вақтида система ҳаракат миқдорининг ўзгариши

26

Набиев М.Б.

Бух.ИТИ

Изучениe управляющих механизмов клиноремённых вариаторов

27

Нарзиев Сардор, Азизов Б.А.

Тажриба усули билан инерция моментларини аниқлаш

 1. V. SHO`’BA

Sanoat injiniringida raqamli iqtisodiyot, menejment va                       marketing

                      

Texnologik jarayonlarni tizimli tahlili, matematik modellashtirish va zamonaviy boshqarish usullari

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 2–binoning 516–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: dots.Xaitov Sh.N.

            Kotib: Bozorov M.S.

1

Д.Д.Алимова, С.Ш.Ходжиева

Бухоро муҳандислик-технология институти

Банк хизматлари бозорида замонавий маркетинг фаолиятини ривожлантириш

2

Мусаева Ж.К.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Иқтисодиётда рақамли трансформация-лашнинг аҳамияти

3

Usmanova N.Y.

Bukhara Engineering Technological Institute

Innovative and digital economy development in Uzbekistan

4.

Г.И.Темирова, Субҳонова Интизора

Бухоро муҳандислик-технология институти

Кийим сифатини таъминловчи мўйнали безакларнинг таснифлари

5

Г.И.Темирова, Субҳонова Интизора

Бухоро муҳандислик-технология институти

Мўйнадан устки кийим тайёрлашнинг ресурстежамкор усулини яратиш

6

G`afurov M.O.

Buxoro muhandislik- texnologiya instituti

Elektr energiya samaradorligini oshirish orqali issiqxona gazlari tarkibini kamaytirish

7

Muzaffarov F.F.

Buxoro muhandislik- texnologiya instituti

Kichik quvvatli, vertikal o’qli energiya samarador shamol turbinalari tahlili

8

Sharopov.F.Q.

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Bir fazali transformatorlar va ularning tavsiflari

9

Xudoynazarov F.J.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ko‘p energiya sarflaydigan induksion pechlarni energiya samaradorligini oshirish

10

Gadoeva O.P.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Zamonaviy binolarga lok-bo’yoq materiallarning iqtisodiy samaradorligi

11

М.С.Базарова, М.Жураева

Бухоро муханслик –технология институти

“Рақамли иқтисодиёт” да аҳолининг иш билан бандлиги хусусиятлари

12

Асланова Г.Н., Маджидов А.М.

Бухарский инженерно-технологический институт

Цели и порядок проведения энергоаудита

13

Асланова Г.Н.

Бухарский инженерно-технологический институт

Методы энергосбережения

14

О.Q. Xudayberdiyeva ,

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

O’zbekistonda raqamli iqtisodiyot strategik konsepsiyasi rivojlantish tendensiyasi

15

О. З. Тоиров, У. К. Мирхонов

Ташкентский государственный технический университет

Бухарский инженерно-технологический институт

Оптимизация энергопотребления

16

Шайматов Б.Х., Газиев Р.Т.,

Уразов Ш.С.

Бухарский инженерно-технологический институт

Надежность силовых тиристоров

17

Шайматов Б.Х., Фармонов Ф. А.,

 Ўразов Ш.С.

Бухарский инженерно-технологический институт

Повышение эффективности применения электроэнергии на промышленних предприятии

18

Х. Шобоев, Ф.Ф. Муртазоев, А.М.Маджидов

Бухарский инженерно-технологический институт

Несинусоидальность токов и напряжений

19

.Q. Xudayberdiyeva, С.Ш.Ходжиева, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

O’zbekistonda raqamli  iqtisodiyot sohalardagi

 barqaror  rivojlanishning  milliy maqsad

20

Chariyeva M.R.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Shamol energiyasidan oqilona foydalanish

21

Ш.Н.Хайитов

Бухоро муханслик –технология институти

“Рақамли иқтисодиёт” – тараққиётнинг

муҳим омили

22

Ш.Ж.Примова, Н.И.Хайитова

Бухоро муханслик –технология институти

Мамлакатимизда меҳнат бозорини ракамлаштириш  такомиллашти-ришнинг стратегияси

23

Ш.Ш.Пулотов, Я.Ярашев

Бухоро муханслик –технология институти

Ракамли иқтисодиётда  аҳоли бандлигини таъминлаш етуклик даражасини белгиловчи муҳим омил

24

Шаропов .Ф. Қ.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Корхоналарида энергетик аудит ўтказиш орқали электр энергиядан рационал фойдаланиш бўйича тавсиялар

25

Халлиева Н.Р.

БухМТИ

Туризм соҳасидаги аҳоли бандлигига таъсир этувчи ижтимоий ва технологик омиллар

 VI. SHO`’BA

Yetuk muhandislarni tayyorlashda mutaxassislik

fanlarini o’qitishning zamonaviy usullari.                      

(2021 yil   20-21 oktyabr kunlari 1–binoning 216–xonasida

 soat 14.00 dan 16.00 gacha o`tkaziladi)

Rais: prof.Axmedjanov M.M.

Kotib: Solieva Sh.H.

1

Asrayev Z.R.

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti

Elektron ta’lim resurslarini ishlab chiqish usullari

2

Худойбердиева C.Н.

Бухарский инженерно-технологический институт

Проблемы создания современного поколения учебно-методической литературы для вузов

3

G’oyibov R.B, Toyirova.S.Yu.,

Beshimov M.X.

 Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Texnika oliy va o’rta maxsus ta’limda ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish

4

Азимова М.Н.

Бухоро мухандислик техналогия институти

Ўқув-услубий адабиётларнинг замонавий авлодини яратиш муаммолари.

5

Abdurakhmonov B.A.,Nematov M.Sh.

Mizomov Y.S.

Tashkent State Technical University named by Islam Karimov, Bukhara engineering technological institute

Laboratory in science teaching by experiments about magnetic force

6

Abdurakhmonov B.A.,Nematov M.Sh.

Mizomov Y.S.

Tashkent State Technical University named by Islam Karimov, Bukhara engineering technological institute

Analyses in the creation of a laboratory stand on magnetism

7

Рахматов С.С.

Бухарски инженерно-технологический институт

Вопросы формирования ИКТ – компетентности учащихся  в процессе обучения физики

8

Рахматов С.С.

Бухарски инженерно-технологический институт

Структурные компоненты информационной компетентности учащихся при обучении физики

9

D.A.Zokirova, K.Saidova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Siljish  markazini tekshirish

10

Солиев И.С., Бахриддинов М.С.

Бухарский инженерно-технологический институт

Развитие дистанционного образования

11

Абидова З.К.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Махсус фанлардан лойиҳавий ўқитпшни ташкил этишнинг усул ва воситалари

12

Axmetjanov M.M.,Baqoyeva Sh.Sh.

Buxoro muhandislik – tehnologiya instituti

Oliy ta`lim o`qituvchisining darsga tayyorgarlik ko`rishida mahorati

13

Axmetjanov M.M.,Baqoyeva Sh.Sh.

Buxoro muhandislik – tehnologiya instituti

Dars – o`quv jarayonining yaxlit pedagogik tizimi

14

Д.С.Казакова

Бухоро муҳандислик- технология институти

Илм-фан ривожи,  илмий техник тараққиётининг жадаллашуви

15

Д.С.Казакова

Бухоро муҳандислик- технология институти

Таълим беришнинг лойиҳалар методи

16

X.X.Saidova, M.R.Ergasheva.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Pedagogik diagnostika – boshqaruv ma’lumotlarini olishning muhim vositasi sifatida

17

Д.Р.Гиясова

Бухоро муҳандислик-технология институти

Муҳандисларни ўқитиш жараёнида дидактик воситаларнинг ўрни

18

Д.Р.Гиясова

Бухоро муҳандислик-технология институти

Мутахассислик фанларини ўқитишда таълим методлари ва турларини танлашнинг педагогик асослари

19

Н.З. Шарипов, З.Р. Хўжаназаров

Бухоро муҳандислик-технология институти

«Якуний дистилляторни тузилиши, ишлаш принципи» мавзусида амалий машғулотини ташкил этишда «балиқ скелети» методидан фойдаланиш

20

Н.З. Шарипов, З.Р. Хўжаназаров

Бухоро муҳандислик-технология институти

Мутахассислик фанларини ўқитишнинг ўзига хос жиҳатлари

21

Tursunova Sitora Nigmatovna

Buxoro shahar 41-maktab

Informatika fanini o’qitishda zamonaviy innovatsion optimal metodlarni tanlash va uni samaradorligi

22

Ўринов У.А.

Бухоро муҳандислик – технология институти

Талабаларнинг “Машинасoзлик тeхнoлoгияси” фанига oид билим, амалий кўникма ва малакаларини назoрат қилиш

23

Ўктамова Ш.Ҳ.

Бухоро муҳандислик-технология институти

Талабаларнинг тадқиқотли  компетенциясини шакллантиришнинг айрим йўсинлари

24

Уктамова Ш.Х.

Бухарский инженерно-технологический институт

Влияние информациионных технологии на формарование информационной  компетенции студентов в процессе выполнения самостоятельных работ

25

Джалолова Д.Ф.,  Нематова Л.Х.

Бухарский инженерно-технологический институт

Творческая направленность учебно-познавательного процесса в ВУЗе

26

Халлиева Н.Р.

БухМТИ

Туризм соҳасидаги аҳоли бандлигига таъсир этувчи ижтимоий ва технологик омиллар