Эсанов Нуриддин Қурбоновичнинг физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Суюқлик билан алоқада бўлган эгри чизиқли қувурларнинг чизиқли тебраниш хусусиятлари” мавзусида
Эсанов Нуриддин Қурбоновичнинг 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Суюқлик билан алоқада бўлган эгри чизиқли қувурларнинг чизиқли тебраниш хусусиятлари” мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.03/27.02.2021.FM.101.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 6 август соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
 
 
Манзил: 200100, Бухоро, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй. Тел.: (+99865)
 
223-78-84, факс: (+99865) 223-78-84, E-mail: info@bmti.uz.