Avtoreferatlar

 1. Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini shaxsga yo’naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash

 2. Bug’doy murtagini qo’llab, maqsadli o’simlik-yoga

 3. Emulsiyalangan mahsulotlarning yangi turlarini

 4. Kasb-hunar kollejlari dizayn yoânalishi

 5. Nodir yer elementli ferrit-granatlarda magnitli

 6. Past oktanli benzinni ekologik va ekspluatatsion xossalarini yaxshilash uchun uni kolloid-kimyoviy modifikatsiyalash

 7. Polimer chiqindilardan dizel yoqilgâilari uchun turgâunlashtiruvchi qoândirmalar olish texnologiyasini yaratish

 8. Spin-qayta orientatsiyalanuvchi fazaviy oâtishlar sohasida nodir yer ferrit-granatlarining domen strukturasi va magnitooptik xossalari

 9. Yogâlarni pereeterifikatsiyalash xomashyolarining zahirasini kengaytirish

 10. Ёнғоқ чақиш машинаси конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

 11. O_Ahmdeova_dis_avtoref_07_12_2020

 12. МАЙОНЕЗ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 13. ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ ДЕЗОДОРАЦИЯЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ