Attestatsiya savollari

Neft_gazkimyo_sanoati_texnologiyasi

“Yoqilg’i  yoqish”  fanidan 5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi)
“Issiqlik va elektr energiyani generatsiyalash” fanidan 5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi)
“ISSIQLIK TA’MINOTI TIZIMLARI” fanidan 5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi)
“Bug’ gaz qurilmalari” fanidan 5310100 – Energetika (issiqlik energetikasi)
“Yengil sanoat jihozlari puxtaligi” fani
“Tikuv, trikotaj va zardo’zlik buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari” fani
“Yengil sanoat jihozlari va moslamalari” fani(5321600)
“Tikuv, trikotaj va zardo’zlik buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari” fani(5321600)
Тесты по предмету «приспособления и оборудование лёгкой промышленности»
Тесты по предмету «оборудование швейных, трикотажных и золотошвейных изделий»
Ikkilamchi iplar texnologiyasi
To’qimachilik maxsulotlari texnologiyasi va jihozlari
Xom ashyoni yigirishga tayyorlash
Yigirish texnologiyasi
To’qima tuzilishi va loyihalash
To’qimachilik maxsulotlari texnologiyasi va jihozlari
To’quvchilik texnologiyasi
Xom ashyoni to’quvchilikka tayyorlash
Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologiyasi(TJMS)
Kesish nazariyasi va asboblari(TJMS)
Mashinasozlik texnologiyasi(TJMS)
Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishning texnologik jihozlari(TJMS)
Axborot-kommunikatsiya tizimlarini loyihalash fani(TJBAKT)
Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari(TJBAKT)
Проектирование ИКС(ТЖБАКТ)
Системы управления базами данных(ТЖБАКТ)
Energiya o`lchov asboblari va boshqarish(Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi)
Energetik auditi(Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi)
Issiqlik energetik qurilmalari(Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi)
Elektrotexnik va elektrotexnologik tizimlarning energetik audit(Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi)
Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologiyasi(Texnologiyalar va jihozlar,magistr)
Kesuvchi asboblarni layihalash va ishlab chiqarish(Texnologiyalar va jihozlar,magistr)
Mashinasozlik ishlab chiqarish korxonalarini loyihalash(Texnologiyalar va jihozlar,magistr)
Dastgoh va dastgoh jihozlarini konsturkstiyalash(Texnologiyalar va jihozlar,magistr)
Теория управления(ТЖБАКТ)
Boshqarish nazariyasi(TJBAKT)
Texnologik jarayonlar va tizimlarni modellashtirish(TJBAKT)
Моделирование технологических процессов и систем(ТЖБАКТ)
5111000-Kasb ta’limi (Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi)
5111000 – Касб таълими (5150900 – Дизайн (костюм))
5321500 – Технологиялар ва жихозлар (пойабзал ва чарм-галантерея)
5321500 – Технологиялар ва жихозлар (чарм ва мўйна, қоракўл)
рус 5321500 – Технологиялар ва жихозлар (пойабзал ва чарм-галантерея)
5111000-Касб таълими (5321600-ЕСТЖ)
5310600-Yerusti transport tizimlari va ularni eksplutatsiyasi(Avtomobil transporti)
“Beton to’ldiruvchilar texnologiyasi” fanidan 5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” yo’nalishi bo’yicha yakuniy davlat attestatsiya savollari
“Korxonalarda qurilish konstruksiyalarini tayyorlash” fanidan 5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” yo’nalishi bo’yicha yakuniy davlat attestatsiya savollari
“ Qurilish konstruksiyalari”  fanidan  5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” yo’nalishi bo’yicha yakuniy davlat attestatsiya savollari
“Qurilish materiallari va buyumlari” fanidan 5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” yo’nalishi bo’yicha yakuniy davlat attestatsiya savollari
“Paxtani dastlabki ishlash korxonalarini loyihalash asoslari”(TMJ)
“TARMOQ MASHINALARINI HISOBLASH VA LOYIHALASH”(TMJ)
“TARMOQ MASHINALARINI TA’MIRLASH”(TMJ)
“YENGIL SANOAT XOM ASHYOLARINI DASTLABKI ISHLASH”(TMJ)