Hozirgi kunda M.Avezov nomidagi janubiy Qozoqiston universitetida malaka oshirish kursida hamda akademik almashinuv dasturida ishtirok etayotgan,

Buxoro muhandislik – texnologiya institutining  OrgMKT, NMKT kafedrasi mudirlari A.Xaydarov, R.Maxmudov, TJBAKT kafedrasi professori O.Abduraxmonovlar darslarda ishtirok etib tajriba almashinuvda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni darslarda qo'llash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazib berishyapti.

Shu bilan bir katorda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash buyicha ishlab chikarish korxonalarda bo'lishdi. U yerdagi muammolar va ularni xal qilish bo'yicha fikr almashishdi.