Texnikimni muvoffiqiyatli tugatgan talabalar bilan suhbat jonli efir

Texnikimni muvoffiqiyatli tugatgan talabalar bilan suhbat jonli efir


Kamera 300-xona

Kamera 302-xona

Kamera 303-xona

Kamera 304-xona

Kamera 310-xona

Kamera 311-xona