Ziyonet uchun taqdim etiladigan EATR ro’yxati

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tomonidan 2017-2018 o`quv yilida ZiyoNet axborot ta`lim portaliga taqdim etiladigan EATRlar ro`yxati


Nomi Muallif Turi
Ma’ruza matni  – (2 ta)
1
Menejment va iqtisodiyot Ziyavitdinova N.M Ma’ruza matnlari,
2
Moliyaviy va boshqaruv Ro’ziyeva D.I Ma’ruza matnlari,
O’quv uslubiy qo’llanmalar – (3 tа)
1
Iqtisodiyot nazaryasi Ro’zieva D.I., Azimov B.F.,  Primova A.A. Toshev F.Z. Uslubiy ko’rsatmalar
2
Moliyaviy va boshqaruv tahlili dots. Ro`ziyeva D.I.,dots.Ulashev X.A.,Gaffarova T., Musayeva J.K.Norova S.Yu. Uslubiy ko’rsatmalar
3
Neft va gazni qayta ishlashning S.S. Mirzaev Uslubiy ko’rsatmalar
Mutaxassislik fanidan o’quv adabiyotlar – (2 tа)
1
Financial management JAE K. SHIM, Ph.D. O’quv adabiyotlar
2
Manufacturing Company
Quality Assurance Manual
Jacl P Pekar O’quv adabiyotlar
Texnologik jarayonlarni va tizimlarni  modellashtirish va optimallashtirish asoslari fanidan mavzular ketma-ketlikda  videodarslik -(2 tа)
1
Apparatdagi oqimlar strukturasining matematik tavsifi Abduraxmonov O.R.  videodarslik
2
Qurilmadagi oqimlar tuzilishining tipik matematik modellari Abduraxmonov O.R.  videodarslik
Yengil sanoat jihozlariga texnik xizmat ko’rsatish fanidan mavzular ketma-ketlikda videodarslik-(2 tа)
1 Yengil sanoat jihozlariga texnik xizmat ko’rsatish Sharipova S.I., Bebutova N.N. videodarslik
2 Yengil sanoat jihozlariga texnik xizmat ko’rsatish Sharipova S.I., Bebutova N.N. videodarslik
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy adabiyotlardan to’liq tugallangan audiofayl-(3 tа)
1
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
2
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
3
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
Fikr.uz saytiga ilmiy maqola -(4 tа)
1
Oziq-ovqat sanoatining rivojlantirilishi – aholi farovonligi garovidir Ro’zieva Dilobar Isomjonovna maqola
2
Особенности химического состава и характеристика нефти бухарского нефтеперерабатывающего завода Ashurov J. Majidov K.X. maqola
3
Новые методы определения химического состава нефтяных масел Majidov K.X. maqola
4
Innovatsion iqtisodiyot va yoshlar Ro’zieva Dilobar Isomjonovna,Abdullaev Javohir Jahongirovich maqola
Magistrlik dissertatsiyasi-(4 tа)
1
Выделение бензолсодержащей фракции из автобензина аи-80 с целью определения
содержания бензола
Халилов Акмал Халилович dissertatsiya
2
Ekologik toza motor yoqilg’ilarini olish texnologiyasini takomillashtirish Fayziev Farxod Solihovich dissertatsiya
3
Gazni tayyorlash samaradorligiga yig’ish tizimi ishlash tarzlari ko’rsatkichlarining ta`sirini tadqiq qilish To’xtaev Abdulla Fazliddinovich dissertatsiya
4
Konlarda markazlashtirilgan neft va gaz yig’ish tizimini takomillashtirish Savriev Shamshod Shuxrat O’g’li dissertatsiya
Bakalavr bitiruv malakaviy ishi-(7 tа)
1
Анализ технологии получения полиэтилена высокого
давления на Шуртанском ГХК
Alibekova A.M. Bitiruv malakaviy ishi
2
Quvvati yiliga 350 ming tonna oksidlangan bitum ishlab chiqarish qurilmasi tahlili va devori nurlanuvchan o’txonani hisoblash Boboqulov S.X. Bitiruv malakaviy ishi
3
Quvvati yiliga 740 t/yil termokreking jarayonlari tahlili va yarim uzluksiz kokslash qurilmasining qizdirilmaydigan kamerasini hisoblash Safarov J.A. Bitiruv malakaviy ishi
4
Sintetik poliuglevodorodlarning olinish va ishlatilish texnologiyasi va jarayon texnik iqtisodiy ko’rsatgichlarini hisoblash. Avezov Bobur. Bitiruv malakaviy ishi
5
Neft mahsulotlarining sifatini yaxshilash uchun qo`ndirma ishlab chiqarish va undan foydalanish Egamova Zarnigor Bitiruv malakaviy ishi
6
Анализ и расчёт изопентановой колонны
газофракционирующей установки с производительностью
10000 кг/ч
Tadjimuratov Erkin Bitiruv malakaviy ishi
7
Gazni qayta ishlash zavodida suyultirilgan gazni olishda xususiyatlarini tahlil qilish modul o’quv materiallarini ishlab chiqish. To’rayev F.Sh. Bitiruv malakaviy ishi
Nomi Muallif Turi
Ma’ruza matni  – (2 ta)
1
Manuel de français pour les étudiants de II année à tout faculté A.F.Qahorov Ma’ruza matnlari,
2
Exercices supplementaires de la langue français pour les étudiants du I année a tout faculté S. J. Kamolova Ma’ruza matnlari,
O’quv uslubiy qo’llanmalar – (3 tа)
1
Manuel de français pour les étudiants de III année de la direction « Technologies et des objets »à la faculté « Injeneurie –technique » A.F.Qahorov. S.J.Kamolova Uslubiy ko’rsatmalar
2
Fransuz tili fanidan o’quv uslubiy ko’rsatma S. J. Kamolova A. F. Qahorov Uslubiy ko’rsatmalar
3
Технология масел и специальных жидкостей Nurullayeva Z.V. Uslubiy ko’rsatmalar
Mutaxassislik fanidan o’quv adabiyotlar – (2 tа)
1
Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari M.N. Musayev O’quv adabiyotlar
2
Fransuz tili fanidan o’quv uslubiy ko’rsatma A.F Qahorov O’quv adabiyotlar
Texnologik jarayonlarni va tizimlarni  modellashtirish va optimallashtirish asoslari fanidan mavzular ketma-ketlikda  videodarslik -(2 tа)
1
Eksperimental statistik modellashtirish usuli Abduraxmonov O.R.  videodarslik
2
Hisoblash mashinalarida tizmlarni modellash  imkoniyatlari va samaradorligi Abduraxmonov O.R.  videodarslik
Yengil sanoat jihozlariga texnik xizmat ko’rsatish fanidan mavzular ketma-ketlikda videodarslik-(2 tа)
1 Odam gavdasi tashqi ko’rinishini belgilovchi asosiy morfologik belgilari Sharipova S.I., Bebutova N.N. videodarslik
2 Odam gavdasi o’lchamlari o’rganish usullari Sharipova S.I., Bebutova N.N. videodarslik
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy adabiyotlardan to’liq tugallangan audiofayl-(3 tа)
1
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
2
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
3
Jaloliddin Rumiy, Radiy Fish Badiiy Raxmonova M аudiofaуl
Fikr.uz saytiga ilmiy maqola -(4 tа)
1
Sog’lom avlod – bizning ertangi kunimiz va kelajagimiz Muxamedjanova L.P. maqola
2
Sog’lom avlodni tarbiyalashda ma`naviy qadriyatlarning o’rni Vohidova M.T. maqola
3
Новые катализаторы для каталитической деструкции газов Toshpulatov Azizbek maqola
4
Buxoro viloyati sanoatini rivojlantirishda investitsiyalarni va innovatsiyalarni jalb qilishning asosiy yo’llari. Ulashev Xubbim Askarovich maqola
Magistrlik dissertatsiyasi-(4 tа)
1
Mahalliy chiqindilar asosida biogaz olish texnologik tizimini tadqiq qilish Negmatullayev Aziz Akmalovich dissertatsiya
2
Yuqori qovushqoqli neftlarni konlarda tayyorlash uchun texnologik jihozlarni tadqiq qilish Nafiddinov Umidjon Ixtiyorovich dissertatsiya
3
Uglevodorod xom ashyosiga magnit ishlovi berish texnik vositalari va qo’llash  texnologiyasini mukammalashtirish Sanoev Mardon dissertatsiya
4
Gazni tayyorlashda kon qurilmalarini ingibitorli himoya qilishni tadqiq qilish Murodov Sobir Botirovich dissertatsiya
Bakalavr bitiruv malakaviy ishi-(7 tа)
1
Анализ разделения лёгких углеводородов и расчёт этановой колонны установки низкотемпературной ректификации углеводо-родного конденсата с производительностью аппарата по сырью 34000 кг/ч Axmedov Jamshid Bitiruv malakaviy ishi
2
Анализ разделения углеводородных газов абсорбцией и
расчёт абсорбционно-отпарной колонны с
производительностью аппарата по сырью 87000 кг/ч
Narziyev Shavkat Bitiruv malakaviy ishi
3
Выбор и расчет теплообменника аминовой очистки природного газа с производительностью 380 тыс. м3/час. Tuxtamishev Sultan Bitiruv malakaviy ishi
4
Выбор и расчет теплообменника аминовой очистки природного газа с производительностью 380 тыс. м3/час Farmonov Firdavs Bitiruv malakaviy ishi
5
Анализ разделения лёгких углеводородов и расчёт этановой колонны установки низкотемпературной ректификации газожид-костной смеси углеводородов Bozorov Otabek Bitiruv malakaviy ishi
6
Деароматизации дизельных топлив с применением сорбентов
и расчёт деароматизатора. (Производительность 680 тыс.тонн/год)
Isayeva Evgeniya Bitiruv malakaviy ishi
7
Анализ и расчёт реакторного блока установки гидроочистки
дизельного топлива 2 млн. т/год
Nizomidinov Shaxobidin Bitiruv malakaviy ishi