Qo’shni davlatlarning OTMlaridan o’qishni ko’chirish