Texnologik jarayonlarni boshqaruv tizimlari fakulteti

Menejment kafedrasi

 Kafedra mudiri: i.f.n. Hayitov Sherbek Naimovich
 Tel: 0(365) 223-28-81
 E-mail: menejment@bmti.uz


Ta’lim yo’nalishlari bo’yicha dars beriladigan o’quv fanlari tarkibi:
5230200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)
1. Iqtisodiyot nazariyasi
2. Iktisodiy geografiya va ekologiya
3. Mikroiktisodiyot
4. Statistika
5. Makroiktisodiyot
6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti
7. JIvaXIM
8. Menejment nazariyasi
9. Marketing
10. Pul, kredit va banklar
11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi
12. Moliya va soliklar
13. Iktisodiy taxlil va audit
14. Innovatsion menejment
15. Loyiha tahlili
16. Iktisodiy ta’limotlar tarixi
17. Sanoat iktisodiyoti
18. Xorijiy investitsiyalar
5111029 Kasb ta’limi (5230200-Menejment (tarmoqlar va sohalar bo’yicha))

1. Iqtisodiyot nazariyasi
2. Iktisodiy geografiya va ekologiya
3. Mikroiktisodiyot
4. Statistika
5. Makroiktisodiyot
6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti
7. JIvaXIM
8. Menejment
9. Marketing
10. Pul, kredit va banklar
11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi
12. Moliya va soliklar
13. Iktisodiy taxlil va audit
14. Xorijiy investitsiyalar
15. Iktisodiy ta’limotlar tarixi
16. Sanoat iktisodiyoti
17. Ishlab chikarishni tashkil etish va boshkarish
18. Kichik biznes va tadbirkorlik
19. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi

5111017 Kasb ta’limi (5230100-Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha))
1. Iqtisodiyot nazariyasi
2. Iktisodiy geografiya va ekologiya
3. Mikroiktisodiyot
4. Statistika
5. Makroiktisodiyot
6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti
7. JIvaXIM
8. Menejment
9. Marketing
10. Pul, kredit va banklar
11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi
12. Moliya va soliklar
13. Iktisodiy taxlil va audit
14. Xorijiy investitsiyalar
15. Iktisodiy ta’limotlar tarixi
16. Sanoat iktisodiyoti
17. Ishlab chikarishni tashkil etish va boshkarish
18. Kichik biznes va tadbirkorlik
19. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi
5140958 Kasb ta’limi (5810100-Turizm (faoliyat turlari bo’yicha))
1. Iqtisodiyot nazariyasi
2. Iktisodiy geografiya va ekologiya
3. Mikroiktisodiyot
4. Statistika
5. JIvaXIM
6. Xalqaro turizm
7. Turizmda strategik marketing
8. Turizm infratuzilmasi
9. Turizm asoslari
10. Turizmni rejalashtirish
11. Mehmonxona xo’jaligi iqtisodiyoti
12. Mexmonxona xo’jaligini tashkil qilish
13. Kichik biznes va tadbirkorlik
14. Iktisodiy ta’limotlar tarixi
15. Turizm menejmenti
16. Soliq va soliqqa tortish
17. Sug’urta ishi
18. Xorijiy investitsiyalar

 

Menejment

0104.2.5320900. Fashion – MM
0117.2.5232900. Makroiqtisodiyot
0118.2.5232900. Ishlab chiqarishni TEN
0119.2.5232900. Statistika.pdf
0121.2.5232900. Menejment
1850.Iqtisodiyot nazariyasi – 5232900
1851.Korporativ boshqaruv nazariyasi – 5232900
1852.Sanoat sohalari texnologiyasi – 5232900
1853.Mikroiqtisodiyot – 5232900
ekonometrika asoslari
Innovatsion menejment
Iqtisodiy fanlarni o’qitish metodikasi
iqtisodiy tahlil va audit
Korxona iqtisodiyoti va menejment
Tavakkalchiliknni boshqarish