“Разработка компьютерной модели технологического процесса измельчения и выбор оптимального аппарата

Эълон

           Бухоро муҳандислик-технология институти илмий изланувчиси Акабирова Лола Хусейновнанинг 02.00.16 – Кимё технологияси ва озиқ-овқат  ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари ихтисослиги бўйича   “Разработка компьютерной модели технологического процесса измельчения и выбор оптимального аппарата” (Майдалаш технологик жараёнининг компьютер моделини ишлаб чикиш ва оптимал аппаратни танлаш) мавзусидаги техника фанлар бўйича фалсафа доктори (РhD) даражасини олиш учун тайёрлаган диссертациясининг мухокамаси 2022 йил 7 апрель куни соат 15-00 да 1-бино 202 – хонада Бухоро муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/28.02.2022.Т.101.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлисида бўлиб ўтади.
(Манзил: 200117, Бухоро, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй.
Тел.: (+99895) 604-44-70, факс: (+99865) 223-78-84,
E-mail: info@bmti.uz).