Qabul kvotasi

Buxoro muhandislik-texnologiya institutida 2017-2018 o’quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlarining ta’lim yo’nalishlari va o’qish tillari bo’yicha
TAQSIMLANISHI
Shifr Ta’lim yo’nalishlari Jami Davlat grantlari asosida To’lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o’zbek rus o’zbek rus
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti bo’yicha jami: 1 570 375 350 25 1 195 1 115 80
shu jumladan, ta’lim yo’nalishlari bo’yicha
5111000 Kasb ta’limi (yo’nalishlar bo’yicha) 150 20 20 130 130
5111011 Kasb ta’limi: Dizayn 30 4 4 26 26
5111026 Kasb ta’limi: Menejment 30 4 4 26 26
5111030 Kasb ta’limi: Oziq-ovqat texnologiyasi 30 4 4 26 26
5111059 Kasb ta’limi: Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari 30 4 4 26 26
5111060 Kasb ta’limi: Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi 30 4 4 26 26
5310100 Energetika (tarmoqlar bo’yicha) 20 5 5 15 15
5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluataciyasi (transport turlari bo’yicha) 25 10 10 15 15
5310700 Elektrtexnikasi, elektrmexanikasi va elektrtexnologiyalari (tarmoqlar bo’yicha) 125 40 40 85 85
5312100 Energoaudit va sanoat korxonalarining energetika tekshiruvi 25 5 5 20 20
5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha) 125 40 40 85 85
5320900 Yengil sanoat buyumlari konstrukciyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo’yicha) 60 10 10 50 50
5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha) 50 15 15 35 35
5321400 Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi 225 50 43 7 175 152 23
5321500 Texnologiyalar va jihozlar (tarmoqlar bo’yicha)
5321501 Texnologiyalar va jihozlar (charm va mo’yna, qorako’l) 50 11 11 39 39
5321502 Texnologiyalar va jihozlar (poyabzal va charm- galanteriya) 75 17 11 6 58 39 19
5321503 Texnologiyalar va jihozlar (engil sanoat jihozlarini ta’mirlash va texnik xizmat ko’rsatish) 50 11 11 39 39
5321504 Texnologiyalar va jihozlar (mashinasozlik) 50 11 11 39 39
5321600 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari 240 50 43 7 190 167 23
5321700 Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari 180 50 45 5 130 115 15
5340100 Arxitektura (turlari bo’yicha) 20 5 5 15 15
5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo’yicha) 50 15 15 35 35
5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 50 10 10 40 40
Buxoro muhandislik-texnologiya institutida 2017-2018 o’quv yilida magistlar tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlarining ta’lim yo’nalishlari va o’qish tillari bo’yicha
TAQSIMLANISHI
Shifr Mutaxassisliklar Jami Davlat grantlari asosida To’lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o’zbek rus o’zbek rus
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti bo’yicha jami: 108 52 52 56 56
shu jumladan, mutaxassisliklar bo’yicha
5A111001 Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi (mutaxassisliklar bo’yicha)
5A111001 Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari 4 2 2 2 2
5A111001 Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari 4 2 2 2 2
5A310701 Elektr mexanikasi (tarmoqlar bo’yicha) 11 5 5 6 6
5A310704 Elektrotexnik majmualar va tizimlar (tarmoqlar bo’yicha) 8 4 4 4 4
5A311902 Neft va gaz konlari mashina va jihozlaridan foydalanish 7 3 3 4 4
5A320405 Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi (turlari bo’yicha) 4 2 2 2 2
5A321401 Kimyoviy va neft-gazkimyoviy texnologiyalar 29 14 14 15 15
5A321601 Yengil sanoat mashinalari va apparatlari 20 10 10 10 10
5A321701 Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari 15 7 7 8 8
5A321801 Texnologik mashinalar va jihozlarga texnik xizmat ko’rsatish (tarmoqlar bo’yicha) 6 3 3 3 3

Квоты по приему в Бухарский инженерно-технологический институт в 2017/18 учебном году в бакалавриат

             шифр Направление образования всего На основе государственного гранта На платной основе
всего В том числе: всего В том числе:
узбек рус узбек рус
Всего по Бухарскому технологическому институту: 1 570 375 350 25 1 195 1 115 80
В том числе, по направлениям образования:
5111000 Профессиональное образование (по направлениям) 150 20 20 130 130
5111011 Профессиональное образование: дизайн 30 4 4 26 26
5111026 Профессиональное образование: менеджмент 30 4 4 26 26
5111030 Профессиональное образование: пищевая технология 30 4 4 26 26
5111059 Профессиональное образование: Технологии и оборудование легкой промышленности 30 4 4 26 26
5111060 Профессиональное образование: Технология нефтегазохимической промышленности 30 4 4 26 26
5310100 Энергетика (по отраслям) 20 5 5 15 15
5310600 Наземные транспортные системы и их эксплуатация (по видам транспорта) 25 10 10 15 15
5310700 Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) 125 40 40 85 85
5312100 Энергоаудит и энергетическое обследование промпредприятий 25 5 5 20 20
5320400 Химическая технология (по видам производств) 125 40 40 85 85
5320900 Конструирование и технология изделий легкой промышленности 60 10 10 50 50
5321000 Пищевая технология (по видам продуктов) 50 15 15 35 35
5321400 Технология нефтегазохимической промышленности 225 50 43 7 175 152 23
5321500 Технологии и оборудования: (по отраслям)
5321501 Технологии и оборудование: кожа и мех, каракуль 50 11 11 39 39
5321502 Технологии и оборудование: обувь и кожно-галантерея 75 17 11 6 58 39 19
5321503 Технологии и оборудование: оборудование для легкой промышленности и ее обслуживание 50 11 11 39 39
5321504 Технологии и оборудование: машиностроение 50 11 11 39 39
5321600 Технологии и оборудование легкой промышленности 240 50 43 7 190 167 23
5321700 Информационно-коммуникационные системы управления технологическими процессами 180 50 45 5 130 115 15
5340100 Архитектура (по видам) 20 5 5 15 15
5340200 Строительство зданий и сооружений (по видам) 50 15 15 35 35
5340500 Производства строительных материалов, изделий и конструкций 50 10 10 40 40