Prezident farmon va qarorlari

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida

Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida

О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций

О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования