PF-6247 son Farmon yuzasidan choraklik amalga oshirilgan ishlar