Nashr ishlari

Ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalarini nashr etish

lmiy-tadqiqot va innovacion faoliyatlar natijalari bo’yicha oxirgi 3 yilda 1739 nomdagi ilmiy ishlar natijalari e’lon qilindi, jumladan ularning 514 tasi 2016 yilda, 676 tasi 2017 yilda va 549 tasi 2018 yilda e’lon qilingan. Bunda salmoqli ulushni, ya’ni 85-90 foizini xorijiy va respublika ilmiy jurnallarida chop etilgan maqolalar tashkil etadi.

CHop etilgan monografiyalar soni 2018 yilda 21 tani tashkil etgani holda 2016 yildagidan 2 ta ko’proq bo’lgan. 2018 yilda Intellektual mulk agentligidan olingan patentlar soni 2016 yilda 4 ta, 2017 yilda 5 ta, 2018 yilda esa, 6 tani tashkil etgan. Mos ravishda mualliflik guvohnomalari 4 ta, 20 ta, 10 tani tashkil etgan.