“Menejment” kafedrasi

 

 

Kafedra mudiri: iqtisodiyot fanlari nomzodi,dotsent Hayitov Sherbek Naimovich
 Tel: 0(365) 223-28-81
 E-mail: menejment@bmti.uz


Ta’lim yo’nalishlari bo’yicha dars beriladigan o’quv fanlari tarkibi:

5230200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

 1. Iqtisodiyot nazariyasi

  2. Iktisodiy geografiya va ekologiya

  3. Mikroiktisodiyot

  4. Statistika

  5. Makroiktisodiyot

  6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti

  7. JIvaXIM

  8. Menejment nazariyasi

  9. Marketing

  10. Pul, kredit va banklar

  11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi

  12. Moliya va soliklar

  13. Iktisodiy taxlil va audit

  14. Innovatsion menejment

  15. Loyiha tahlili

  16. Iktisodiy ta’limotlar tarixi

  17. Sanoat iktisodiyoti

  18. Xorijiy investitsiyalar

5111029 Kasb ta’limi (5230200-Menejment (tarmoqlar va sohalar bo’yicha))

 1. Iqtisodiyot nazariyasi

  2. Iktisodiy geografiya va ekologiya

  3. Mikroiktisodiyot

  4. Statistika

  5. Makroiktisodiyot

  6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti

  7. JIvaXIM

  8. Menejment

  9. Marketing

  10. Pul, kredit va banklar

  11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi

  12. Moliya va soliklar

  13. Iktisodiy taxlil va audit

  14. Xorijiy investitsiyalar

  15. Iktisodiy ta’limotlar tarixi

  16. Sanoat iktisodiyoti

  17. Ishlab chikarishni tashkil etish va boshkarish

  18. Kichik biznes va tadbirkorlik

  19. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi

5111017 Kasb ta’limi (5230100-Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha))

 1. Iqtisodiyot nazariyasi

  2. Iktisodiy geografiya va ekologiya

  3. Mikroiktisodiyot

  4. Statistika

  5. Makroiktisodiyot

  6. Mehnat iqtisodi va inson taraqqiyoti

  7. JIvaXIM

  8. Menejment

  9. Marketing

  10. Pul, kredit va banklar

  11. Moliyaviy va boshkaruv xisobi

  12. Moliya va soliklar

  13. Iktisodiy taxlil va audit

  14. Xorijiy investitsiyalar

  15. Iktisodiy ta’limotlar tarixi

  16. Sanoat iktisodiyoti

  17. Ishlab chikarishni tashkil etish va boshkarish

  18. Kichik biznes va tadbirkorlik

  19. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi

5140958 Kasb ta’limi (5810100-Turizm (faoliyat turlari bo’yicha))

 1. Iqtisodiyot nazariyasi

  2. Iktisodiy geografiya va ekologiya

  3. Mikroiktisodiyot

  4. Statistika

  5. JIvaXIM

  6. Xalqaro turizm

  7. Turizmda strategik marketing

  8. Turizm infratuzilmasi

  9. Turizm asoslari

  10. Turizmni rejalashtirish

  11. Mehmonxona xo’jaligi iqtisodiyoti

  12. Mexmonxona xo’jaligini tashkil qilish

  13. Kichik biznes va tadbirkorlik

  14. Iktisodiy ta’limotlar tarixi

  15. Turizm menejmenti

  16. Soliq va soliqqa tortish

  17. Sug’urta ishi

  18. Xorijiy investitsiyalar