Blog

“Masofaviy ta’lim – afzalliklari va noqulayliklari”

Ta’lim muassasalari va yuqori malakali o’qituvchilar yirik markazlarda to’plangan. Boshqa shaharda joylashgan oliy t’alim muassasasida o’qish  odatda, katta xarajatlarni talab qiladi.Nafaqat oliy ma’lumotga ega bo’lish, balki  hududlarda faoliyat olib borayotgan va oilaviy sharoiti sababliboshqa shaharga ko’chib o’tishda jiddiy muammolarga duch kelayotgan odamlarning malakasini oshirishga extiyoj mavjud.

Vaqt muammosi. Ko’pgina zamondoshlarimiz uchun xar bir daqiqa g’animat, barcha  ishlar  ushbu  daqiqalar asosida rejalastirilgan. Shunga qaramay, yangi bilimlar va g’oyalarni o’rganmasdan ularni hayotga tatbiq etish murakkabdir.

Mablag’ muammosi. Bu oliy ma’lumot va unga tayyorgarlik ko’rish uchun zarur omil hisoblanadi. Davlat grantlarini qo’lga kiritish uchun raqobat yuqori va hamma ham pul to’lab o’qish imkoniyatiga ega emas.Yuqoridagi barcha muammolarni hal qilishda masofadan turib o’qitish yordam beradi.

Ushbu ta’lim turining keng ommaviylashishining sababi oddiy: millati va joylashgan joyidan qat’i nazar, har kim har qanday universitetdan ta’lim olishi va diplomga ega bo’lishimumkin.Aksariyat mutaxassislar masofaviy ta’limni istiqbolli shakl deb bilishadi, chunki u ko’pchilikka ma’qul va arzonga tushishi mumkin. Bundan tashqari, siz maxsus o’quv kurslarini tanlashingiz mumkin, ya’ni. “buyurtma bo’yicha ta’lim” ni olish, bu ham narxga ustunlik beradi.

Masofaviy ta’limning afzalliklari:

1.Individual sur’atda o’qish – talabaning o’zi o’quv tezligini (o’zlashtirisni) uning mavjud sharoiti va ehtiyojlariga qarab belgilaydi;

 1. Erkinlik va moslashuvchanlik – talaba ko’plab o’quv kurslaridan birini tanlashi, shuningdek, mashg’ulotlarning vaqti, joyi va davomiyligini mustaqil ravishda rejalashtirishi mumkin;
 2. Kirishish imkoniyati – talaba o’quv yurtining geografik joylashuvidan mustaqil bo’lish, ta’lim ehtiyojlari bilan cheklanib qolmaslik imkonini beradi;
 3. Harakatchanlik – o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi muloqotlarni samarali amalga oshirish o’quv jarayoni muvaffaqiyatining asosiy talabi va asoslaridan biri hisoblanadi;
 4. Ishlab chiqarish samaradorligi – o’quv jarayoniga axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining so’nggi yutuqlaridan foydalanish;
 5. Ijtimoiy tenglik – yashash joyidan, sog’lig’idan, elitizmidan va o’quvchining moddiy xavfsizligidan qat’iy nazar teng ta’lim olish imkoniyatlari;
 6. Ijodkorlik – talabaning ijodiy izohi uchun qulay sharoit.

Masofaviy ta’limning kamchiliklari:

1.Talabao’qituvchi o’rtasida individual va tarbiyaviy yondashuv,bilimlarning ochiqliligi bilan bog’liq yuzma-yuz muloqotning yo’qligi;

 1. Bir qator individual psixologik sharoitlarga bo’lgan ehtiyoj: talabaning qat’iy intizomi, mustaqilligi va ongi;
 2. Information axborot manbalaridan doimiy foydalanish zarurati: texnik jihozlarbilanta’minglanganlik, Internettarmogiga ulanish;
 3. Amaliy mashg’ulotlarning yetishmasligi;
 4. Talabaning doimiy nazoratining yo’qligi;
 5. Dasturlar va kurslar yetarlicha yaxshi va aniq ishlab chiqilganbo’lmasligi mumkin.
 6. Ta’lim asoslari faqat yozmaravishdaekanligi.

 

Biron bir sababga ko’ra An’anaviy ta’lim varianti mavjud bo’lmasaMasofaviy ta’lim juda qulay va foydalidir.

Xorijiy tillar kafedrasi o’qituvchisi Qurbonov A.Q.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.