Malaka talablar

5320300_Техналагик_машиналар_ва_жихозларнефтигаз_саноати_машина

5320300_Технологик_машиналар_ва_жихозлар_озик_овкат_саноати_машина (2)

5320300_Технологик_машиналар_ва_жихозлар_совутиш_машинасозлигиБАКАЛАВР

5320300_Технологик_машиналар_ва_жихозларкончилик

5640200_Мехнат_мухофазаси_ва_техник_хавфсизлиги_тармоклар_буйча

5А310701-Электр механика(тармоқлар бўйича)

5А320405-ЮМБ

5А321401-Кимёвий ва нефть-газкимёвий техналогиялар

5А321701-Тех жар бошкаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари Малака талаби_2017

532500_Технологиялар_ва_жихозлар

5111000 – Касб таълими (5150900 – Дизайн (костюм)) малака талаб

5310100-Энергетика (Иссиқлик энергетикаси)

5312100-Энергоаудит ва саноат корхоналарининг энергетик текшируви.

53 5А321501 – Технологик машина ва жиозларга ТХК (тармолар бўйича)

5А321601 – Енгил саноат машиналари ва аппаратлари

5320300 – ТМЖ (тўимачилик, енгил ва пахта саноати)

5320900 – ЕСБКИТ (йигирилган ип ишлаб чиариш)

5320900 – ЕСБКИТ (тўима)

5321500 – ТЖ (пойабзал ва чарм-атторлик масулотлари)

5321500 – ТЖ (чарм ва мўйна, оракўл)

5321600 – Енгил саноат технологиялари ва Ж20400

5320400-Кимёвий технология (юмб)

5320900-ЕCБКИТ (тўқима)

5320900-ЕСБКИТ (йигирилган ип ишлаб чиқариш)

5321400-НГКСТ 2017

5321400-Нефть-газкимё саноати техналогияси

5321500 ТЖ(Пойабзал ва чарм-галантерея) малака талаблари

5321500- ТЖ(чарм ва муйна, каракул) Малака талаб

5321500_Технологиялар_ва_жихозлар

5321500-ТЖ (ЕСЖТваТХК)-Малака талаби