Qabul monitoringi

Шифр Мутахассисликлар Режа Тушган аризалар
Жами: ўзбек рус ўзбек рус
1 5А111001 Касб таълими назарияси
ва методикаси: технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари
4 4 6
2 5А111001 Касб таълими назарияси
ва методикаси: менежмент
6 6 28
3 5А310701 Электр механикаси (тармоқлар бўйича) 9 9 32
4 5А310704 Электротехник мажмуалар ва тизимлар
(тармоқлар бўйича)
6 6 15
5 5А311902 Нефт ва газ конлари машина ва жиҳозларидан фойдаланиш 6 6 24
6 5А320405 Юқори молекулали бирикмалар кимёвий технологияси
(турлари бўйича)
6 6 21
7 5А320901 Тўқимачилик хом ашёларини қайта ишлаш технологияси
(хом ашё тури бўйича)
6 6 14
8 5А321401 Кимёвий ва нефт-газкимёвий технологиялар 18 12 6 55 14
9 5А321501 Технологик машиналар ва жиҳозларга техник хизмат кўрсатиш (тармоқлар бўйича) 8 8 17
10 5А321502 Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 14 14 38
11 5А321601 Енгил саноат машиналари ва аппаратлари 10 10 26
12 5А321701 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 10 10 48
13 5А340101 Бино ва иншоотлар архитектураси 6 6 30
Жами: 109 103 6 354 14