Karimov Fondi 2019-2021 yillari ta`lim grantlarini e`lon qiladi