Jismoniy madaniyat kafedrasi

 

Бух. ОО ва ЕСТИ 1977 йилда ташкил этилгандан сўнг яъни 1978 йил сентябр ойидан бошлаб институт таркибида жисмоний тарбия кафедраси ташкил топди. Кафедра мудири лавозимида Раджабов Хамро Назарович ишлай бошлади.

Шу пайтда ќуйидаги ўќитувчилар кафедрада ишлаган: Борисюк  Э.П c . (мархум), Хайитов Ж.Н, Холиќов Х.М, Ямалетдинов А.И, Муродов Л.Б.

1979-1980 ўќув йилида ўќитувчилар сони яна 3 кишига кўпайди. Кафедра таркибида Норов Т.Т, Мирзаев О.С, Хаджаев Т.Р лар ќўшилди.

Кафедра 1980-1981 ўќув йилига  келиб аъзолар сони 14 кишига купайди. Ражабов Х.Н кафедра мудири лавозимида 1978-1989 йиллар давомида ишлади.

1989 йилда хозирги кунгача Хайитов Ж.Н. жисмоний тарбия кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоќда. жисмоний тарбия кафедрасида ќуйидаги педагок-ўќитувчилар ишлаганлар: Каримов Р.К, Лёвкин А, Костовецкий Е.А, Fуломов Т, Раджабов А.Б, Хаитов Н, Крылова Л.А, Камолов З.К, Каримов У.Р, Умаров М.А, Жураев О.Н, Саидов Р.Р, Саитова А.А лар.

Кафедрада ишлаган педагогларимиз хозирги кунда давлатимизни турли сохаларида фаолият кўрсатиб келмоќдалар. хозирги кунда кафедрада ќуйидаги таркибда иш кетмоќда.

Кафедрада 1 та доцент Хайитов Ж.Н, 4 та катта ўќитувчи Холиќов Х.М, Мирзаев О.С, Ямалетдинов А.И, Рахимов М.Ш, 4 та ўќитувчи Ахмедов М.Б, Халимов Р.Б, Тошпулатов Ф.А, Марупова Б.Б ва лаборатория  мудири  Буронов Б.Р, катта лаборант  Амекачева Р.Т, лаборант Рўзиева Д.М лар фаолият кўрсатмоќдалар.

“Жисмоний тарбия ва спорт” кафедрасида 2 та фан укитилади яъни: Жисмоний тарбия ва Валеология фанладир. Кафедранинг илмий салохияти 30% ташкил килади.

Кафедра хаќли равишда фахрланиши мумкинки, институт талабалари спортнинг у ёки бу турлари бўйича Ўзбекистон олий ўќув юртлари талабалари ўртасида ўтказилган Универсиада мусобаќаларида мувоффаќиятли иштирок этиб ќатор медалларни ютуќларни ќўлга киритдилар. Бухоро вилоят терма жамоалари таркибидан ўрин олган спортчи

– талабаларимиз Универсиада-2000 мусобаќасида (Наманган шахри) 1 та бронза медалини ќўлга киритди кураш бўйича институтимиз талабаси Бобоев Отабек билан хаќли равишда фахрланамиз (мураббийси кафедрамизнинг катта ўќитувчиси Холиков Х.М.).

Кафедра ютуқлари

Бухоро шахрида    бўлиб ўтган Универсиада-2002 мусобаќасида институт талбаларидан жами 14 та талаба ќатнашиб 9 та медални ќўлга киритди.

1 та олтин медални кураш бўйича Ходжаев Шухрат. Самарќанд шахрида навбатдаги Универсиада-2004 да институтимиз талабаларидан 25 нафар талаба спортчиларимиз 1 олтин (енгил атлетика бўйича Рашидов Камолиддин) ќўл тўпи (ўѓил болалар) терма жамоамиз IV ўринни эгалладилар.

Тошкент вилоятида бўлиб ўтган Универсиада – 2007 спорт мусобакаларида институт талабаларимиздан жами 27 талабаларимиз ќатнашдилар. Шундан

2 та медал олишга сазавор бўлди.

Кундан-кунга спортчиларимиз вилоят, Республика, миќиёсидаги бўлиб ўтадиган спорт мусобаќаларида ажойиб ютуќларни ќулга киритмоќдалар. Кафедрада спортнинг барча турлари учун шарт-шароитлар яратилган. Спорт иншоотларимиз замон талабларига жавоб беради. Спорт  майдончалари ќайтадан таъмирланган. Спорт залимизда барча шароитлар мавжуд бўлиб дарс ўтиш учун замонавий ќулайликларга эгадир.   Кафедранинг моддий-техника баъзаси яхшиланган.

Алохида компьютер хонаси ташкил этилган.

Институтда хар йили бўлиб ўтадиган илмий-назарий анжуманларда кафедра ўќитувчилари ўзларининг маърузалари билан ќатнашиб келмоќдалар. Талабалар маърузаларига хам ўќитувчилар муаллифлик ќилиб келмоќдалар. Кафедрамизда ќатор йиллар давомида спорт турлари бўйича ќуйидаги юќори малакали спортчилар тайёрланган.

1979 йилда 12-78 мс, 4-78 тхмк гурухлари баъзасида биринчи булиб Бухоро тарихида Технология институт терма жамоаси (чим устида хоккей спорт тури) шаклланди. Уша даврда унинг номи  «Технолог» деб аталарди.

1980 йил  Коракалпокистон Автоном  Республикасининг Нукус шахрида чим устида хоккей спорт тури буйича Халкаро турнир булиб утди.

Турнирнинг номи «Таловус» деб юритиларди. Шунда институтимиз терма жамоаси яъни «Технолог» биринчи уринни эгаллаб ёруг юз билан Олтин медалларни олишга сазовор булди. Уйинчилардан Наимбаева Насиба, Кузнецова Лола, Закирья Зулфия ва бошкалар. Жамоа мураббийи Узбекистонда хизмат курсаткан спорт устози О.Л.Патеддинов

Бундан ташкари Самбо кураши буйича хам олийгохимиз талабалари вилоят, Республика ва Халкаро тунирларда ажойиб ютукларни кулга киритдилар. Масалан: Кудратов Шариф, Сайфуллаев Кахрамон, Фозилов Дилмурод, Исомов Фахриддин, Холмуродов Элмурод, Лян Аркадий ва бошкалар. Юкорида номлари зикр этилган талабаларимиз спорт усталари ва спорт усталигига номзод нормаларини бажариб вилоят, Республика терма жамоалирига кабул килинганлар.

Бундан ташкари баскетбол спорт тури буйича 1980 йилда собик СССР олий укув юртлари талабалари уртасида (СССР кубоги мусобакаси) кизлар жамоалари. Ушбу мусобака Бухоро шахридаги «Ёшлик» спорт мажмуасида булиб утди. Институт кизлар терма жамоаси финал мусобакасида катнашиб фахрли II-уринни эгаллади. Баскетболчи кизларимиздан Корнеева Ирина, Бондаренко Наталья, Шарипова Гулнора ва бошкалар. Жамоа мураббийи Волков Ю.П. Жисмоний тарбия кафедраси шу даврларда институтда узининг ажойиб мавкейсига эга эди. Кураш буйича институт терма жамоаси хакли равишда ажойиб ютукларни кулга киритганлар 1984 йил.  Талабалар  уртасида Узбекистон чемпионати I- урин 1985 йил. Талабалар  уртасида Республика биринчилиги  I- урин 1986 йил. Талабалар  уртасида Узбекистон кубоги мусобакасида I- урин кубок Бухоро Технология институти терма жамоаси курашчиларига насиб этди. Жамоанинг бош мураббийси Х.М.Холиков. Уша даврларда гуллаб яшнаган курашчиларимиздан Умаров Бойсун, Баймуродов Норкул, Аллаёров Тохир, Сайфуллаев Кахрамон, Латипов Бахтиёр, Зокиров Абдурахим, Лян Аркадий, Ходжаев Шухрат, Мамиров Абдурахмон, Абдулахадов Холмат, Кудратов Шариф, Саидов Расул, Фозилов Дилмурод, Холмуродов Элмурод, Ходжаев Рахмон ва бошкалар. Хозирги кунда биз хакли равишда куйидаги терма жамоаларни тилга олишимиз зарур деб уйлаймиз. Камондан ук отиш буйича Узбекистон чемпиони Киёмова Максуда (спорт устаси) Бакс буйича Курбонов Ахад спорт устаси, футбол буйича Алишер Жураев, Акмал Чориев Узбекистон чемпионатларининг I ва Олий лига жамоаларида туп сурмокдалар.

Бухорода утказилган  Универсиада – 2002   мусобакасида институтимиз талабаларидан Ходжаев Шухрат I – урин, Жумаев Халил III – урин, Махмудов Мухиддин III – урин. Институтимиз терма жамоалари спортнинг кул тупи, кураш, футбол, волейбол, шахмат, теннис, стол теннис, теквандо, енгил атлетика каби турлари буйича вилоят, Республика боскичидаги мусобакаларда катнашиб фахрли уринларни эгаллаб келмокдалар.

Институтда утказилган илмий-назарий анжуманларда жисмоний тарбия кафедраси укитувчиларнинг ва талабаларнинг катнашиши курсаткичлари: 544 тадан ортик маъруза килинган.

 1. 1. Кул тупи угил болалар институт терма жамоаси 2002 йилда Бухоро

шахрида II Универсиада мусобакаси II- урин эгаллаган

 1. 2. Кул тупи буйича «Универсиада-2004» Самарќнд шахри IV ўрин.
 2. Кул тупи угил болалар терма жамоаси «Мустаќиллик КУБОГИ» мусобакасида V ўрин 2004 йил 12-16 сентябр Тошкенд шахри.
 3. Универсиада -2004 спорт мусобакаси енгил атлетика, шахмат спорт тури буйича 2 та олтин медал 1 1.Рашидов Камолиддин

2 Саидов Бегали

 1. Кул тупи угил болалар терма жамоаси «Узбекистон КУБОГИ» мусобакаси IV ўрин 2004 йил 10-16 сентябр Фаргона шахри.
 2. Кул тупи буйича Узбекистон кубоги мусобакасида II ўрин 2004 йил 22-28 феврал Cамарканд шахри.
 3. Кул тупи буйича Узбекистон чемпионати олий лига IV ўрин 2005 йил

21-27 феврал Андижон шахри.

 1. Кул тупи буйича Узбекистон чемпионати олий лига II тур 5 урин 2005 йил 9-15 март Самарканд шахри
 2. Кул тупи буйича III очик биринчилиги III –урин 2005 йил 22 -28 мартгача Тошкент  шахри.
 3. Кул тупи буйича Узбекистон чемпионати 3 урин 2005 йил 11-17 апрел Фаргона шахри.
 4. Кул тупи «Талаба» спорт клуби Республика чемпионати II – урин 2005 йил 18-30 апрел Андижон шахри.
 5. Кул тупи буйича IV тур Узбекистон чемпионати

V урин 2005 йил 17-25 март Чирчик шахри.

 1. Кул тупи буйича Узбекистон биринчилиги I тур V – урин 2005 йил 11-18 сентябр Тошкент шахри.
 2. Шахмат буйича 16-18 ёшгача булган ёсмирлар уртасида Узбекистон биринчилигига катнашиш йулланмасини кулга киритган КТФ талабаси Базоров Махсуд Бухоро вилоят чемпиони 2006 йил 7-16 апрел Бухоро шахар.
 3. 15. 2006 йил Бухоро шахрида талабалар уртасида утказилган кул тупи буйича угил (болалар) мусобакасида «Технолог» жамоаси I- урин.
 4. 2006 йил Тошкент шахрида талабалар уртасида булиб утган мусобакада кул тупи терма жамоамиз I –урин.
 5. 17. Кул тупи буйича Универсиада – 2007 мусобакаси IV –урин 2007 йил Тошкент шахри.
 6. Универсиада – 2007 спорт мусобакасида енгил атлетика спорт тури буйича 2 кумуш медал совриндори.

1.Рашидов Камолиддин  2. Тошпулатов Фарход

Тошкент шахри 2007 йил.

Хозирги кунда жисмоний тарбия ва спорт кафедрасида куйидаги профессор-укитувчилар жамоаси фаолият курсатиб келмокда.

1 та доцент, 2 та катта укитувчи, 4 та укитувчи ва 1 та лабарант ва 1 та кабинет мудири: Хайитов Ж.Н, Рахимов М.Ш, Мирзаев О.С, Тошпулатов Ф.А, Халимов Р.З, Саъдуллаев Б.Б, ОХаитов О. Самадов А, Рузиева Д.Млар фаолият курсатмокдалар.

Шу жумладан спорт усталари 20 тадан ортиќ, I разряд ва спорт усталигига номзодлар 157 та   ва 10765 та II-III разрядли спортчилар тайёрланган.

1984 йилда Ж.Н.Хайитов Узбекистон ССР Олий Совети Президумининг Фахрий ёрлики билан такдирланган.

1999 йилда Тошкент шахрида кураш буйича I   жахон  чемпионати утказилди. Ушбу мусобакада наъмунали хакамлик килган кафедранинг катта укитувчиси Х.М.Холиковга Республика тоифасидаги хакам унвони берилган.

2000 йилда Туркиянинг Анталия шахрида кураш буйича II  жахон чемпионати утказилди. Ушбу чемпионатда хакамлик килган Х.М.Холиков мусобаканинг ташкилий кумитаси томонидан «олтин» медал билан такдирланган. 2002 йилда куп йиллик хизматлари учун Ж.Н.Хайитовга Узбекистонда хизмат курсатган ёшлар мураббийси унвони берилди.

Институт  «Талаба» спорт клубини бошкарганлар:

 1. 1977-1978 йилларда Ж.Н.Хайитов спорт клуб раиси.
 2. 1978-1984 йилларда Х.М.Холиков спорт клуб раиси.
 3. 1984-1985 йилларда Е.А.Костовецкий спорт клуб раиси.
 4. 1985-1986 йилларда Р.Р.Каримов спорт клуб раиси.
 5. 1986-1987 йилларда А.И.Лёвкин спорт клуб раиси.
 6. 2004 йилдан-хозиргача Ж.Н.Хайитов спорт клуб раиси.

2010 йилдан бошлаб хозирги кунгача М.Ш.Рахимов «Жисмоний тарбия ва спорт» кафедраси мудири лавозимида фаолият курсатиб келмокда. М.Ш.Рахимов «Жисмоний тарбия ва спорт» кафедрасига тегишли барча спорт майдонларини ва тренажёр залини таъмирлаб ва спорт инвентарлари билан таъминлади. Андижон шахрида булиб утган «Универсиада-2010» спорт мусобакаларига спортнинг 12 тури буйича институтимиз спортчи талабаларини тайёрлаб иштирокини таъминлади. Масалан: кул тупи, шахмат, енгил атлетика, стол тенниси, кураш, волейбол, сузиш каби  спорт турларидир. Стол теннсини жамоамиз жамоа хисобидан  II-урин,  Шахмат буйича Бозоро Махсуд фахрли II-уринларни  эгалладилар. “Жисмоний тарбия” кафедрасининг укитувчилари 10 та укув кулланма ва 8 та укув курсамалар тайёрладилар. Шу билан бир каторда енгил атлетика буйича “Жисмоний тарбия ва спорт” кафедрасининг мудири М.Ш.Рахимов “Енгил атлетика”дан дарслик устида иш олиб бормокда.

2015 йил 2 сентябрдан  “Жисмоний маданият” номи билан аталади. Кафедра хозирда Енгил саноат факултети таркида. Кафедрада 11 нафар профессор-ўқитувчилар ишлаб келмоқдалар.

2017 йил август ойидан  кафедра мудири доц.Ж.Н.Ҳайитов

Кафедрада қуйидаги ўқитувчилар фаолият кўрсатади. фан номзоди М.З.Ашурова,  катта ўқитувчилар О.С.Мирзаев, М.Ш.Рахимов, ўқитувчилар М.Б.Ахмедов, Р.З.Ҳалимов, Х.А.Сафоев, Б.Б.Садуллаев, Б.Т.Ҳамроев, Ф.Н.Туркменов ва кабинет мудири А.Н.Давлатовалар фаолият кўрсатмоқда. 

“Жисмоний маданият” кафедрасида “Жисмоний маданият ва Валеология”   фанлари ўқитилади.