Ilmiy tadqiqot yo’nalishlari

Institutdagi barcha kafedralarning  ilmiy – tadqiqot ishlari quyida keltirilgan 9 yo’nalishga umumlashtirilgan bo’lib pedagog-xodimlarning ilmiy ish rejalari asosida amalga oshiriladi.

            Birinchi yӯnalish.  Yuqori molekulali va kompleksli birikmalarning tuzilishi va fizik-kimyoviy usullar bilan tekshirish («Tabiiy fanlar» kafedrasi);.

            Ikkinchi yӯnalish. «Materiallarning kuchlanishlar ta’sirida deformaciyalanishi” («Mexanika», «Texnologiyalar va jihozlar», «CHizma geometriya  va muhandislik grafika» kafedralari);.

            Uchinchi  yӯnalish. Engil  sanoati texnologik mashinalarining asosiy ishchi organlari konstrukciyalarini va texnologik jarayonlarini mukammallashtirish yo’llarini izlash.(“ESTJ “kafedrasi);

To’rtinchi yӯnalish. Ishlab chiqarish korxonalarida mavjud mahalliy imkoniyatlardan foydalangan holda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo’llari” (“Menejment” kafedrasi);

            Beshinchi  yӯnalish. Ӯrta Osiyo regioni sharoitida muhandis-muallimchilik fanlarini ӯqitishni takomillashtirish va aktiv usullarini tadbiq etish («Ijtimoiy fanlar”, «Xorijiy tillar», «Axborot kommunikaciya texnologiyalari» kafedralari).

            Oltinchi  yӯnalish. Tutash muhitlar mexanikasining aktual masalalarini sonli  modellashtirish («Axborot kommunikaciya texnologiyalari», «Mexanika», «Oliy matematika» kafedralari).

            Ettinchi yӯnalish. Demokratik jamiyat qurish va komil insonni shakllantirish («Ijtimoiy fanlar» kafedrasi).

Saqqizinchi yӯnalish. “Neft-gaz kimyo sanoati energiyada va resurs tejamkor texnologiyalar muamolari va ularning echish choralari» («Neft gaz kimyo sanoati texnologiyasi»  kafedrasi).

Tuqqizinchi yo’nalish. Sanoat korxonalari va taqsimlovchi tarmoqlarni energiya samaradorligi axborot tahliliy tizimlarini yaratish (“Elektroenergetika” kafedrasi).