Ilmiy-tadqiqot faoliyat

Institutda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari faoliyatini birlamchi muhokama va ekspertizadan o’tkazish, tadqiqot natijalarini ta’lim tizimi va amaliyotga tadbiq qilish bo’yicha chora-tadbirlarini ishlab chiqish va tavsiya etish uchun institutda Ilmiy – texnikaviy kengash huzurida ilmiy-seminarlar tashkil etilsin va tarkibi quyida keltirilgan tartibda qayta tasdiqlansin

Seminarlar kengashining tarkibi:

 1. Kimyoviy texnologiyalar

 

1.prof.Majidov K.X. – rais
2. t.f.d.Isabayev I.B. – rais muovini
a’zolar:

 1. t.f.d. Fozilov S.F.
 2. t.f.d.Abduraxmanov O.R.
 3. dots. Bozorov G’.R.
 4. dots. Ataullayev SH.N.
 5. dots. Hayitov A.A.
 6. dots. Mavlonov B.
 7. k.f.n.Axmedov V.
 8. dots. Ashurova M.Z.
 9. dots. Hayitov R.A.
 10. dots. Atamuratova T.I.
 1. dots. Hodjiev SH.M.
 2. dots.Temirova M.I.
 3. dots. Ergasheva X.B.
 4. dots. Xaydar-Zade L.N.
 5. t.f.n.Sharipov Q.
 6. t.f.n.Hikmatov D.N.
 7. dots. Kurbonov M.T.
 8. dots. Ismatov S.

 

II.Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va energiya va resurs tejovchi texnika va texnologiyalar

 1. prof.Muxamedxanov U.T. – rais
 2. prof. Sadullayev N.N. – rais muovini

a’zolar:

 1. prof. Djurayev X.F.
 2. prof.Raxmonov X.K.
 3. dots. Ro’ziyeva D.I.
 4. dots. Musayev S.S.
 5. dots. Po’latova S.U.
 6. dots. Usmonov A.U.
 7. dots. Murodov SH.M.
 8. dots. Maxmudov M.I.

 

 1. dots. Azimov B.F.
 2. dots. O’rinov N.F.
 3. dots. Jumayev Z.
 4. dots. Jalilov R.B.
 5. dots. Mirzayev Sh.R.
 6. dots. Saidmurodov U.A.
 7. dots. Hafizov I.I.
 8. dots. Jumaev K.K.

 

III. Tabiiy va ijtimoiy gumanitar fanlarning ilmiy muammolari

 1. prof.Olimov Q.T. – rais
 2. f-m.f.n.Sharipov M.Z. – rais o’rinbosari

a’zolar:

 1. prof.Astanov S.X.
 2. dots. G’afforov A.X.
 3. dots. Razzokov SH.I.
 4. p.f.n.To’xtayeva Z.SH.
 5. dots. Axmedjanov M.M.
 6. dots.Teshaev M.X.
 7. p.f.n. Uzoqova L.P.
 8. dots.Aminov F.M.
 9. dots.Mastonov K.X.
 10. f.f.n.Yunusova G.S.
 11. dots.Shomurodov T. R.
 1. t.f.n.Beshimov Yu.S.
 2. t.f.n. Nabiyev M.B.
 3. k.o’q.Quvondiqova X.B.
 4. dots. G’ofurov K.X.
 5. dots. G’ofurova N.T.
 6. dots. Ro’ziev X.R.

 

Joriy yil davomida Fozilov S.F. fan doktorligi (DSc)  va  Boltaev Z.I., Niyazov L.N. va Alimov A.A. lar falsafa doktorligi (PhD) bo’yicha dissertatsiyalar himoyasi bo’lib o’tdi.

 

Joriy yilda himoya qilgan mustaqil izlanuvchilar F.I.SH. ixtisoslik shifri va nomi
PhD DSc
Boltaev Z.I. 01.02.04. – Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
Fozilov S.F. 02.00.08. – Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi
Niyazov L.N. 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi
Alimov A.A. 13.00.05 – Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi