Ilmiy jurnallar

Institutda “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti” ilmiy-texnik jurnali tashkil etilib, uning nizomi Institut ilmiy kengashining 2014 yil 30 avgustdagi 4-sonli yig’ilish bayoni bilan  tasdiqlangan. “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti” ilmiy-texnik jurnaliga  Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston  Milliy  kutubxonasi  tomonidan  2015 yil  13-martdagi  № S/13-sonli hisob-kitob shartnomasiga asosan  “Serial nashrning Xalqaro standart raqami – ISSN 1281-8193 olingan.

Institutda “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti” ilmiy-texnik jurnali tashkil etilib, uning nizomi Institut ilmiy kengashining 2014 yil 30 avgustdagi 4-sonli yig’ilish bayoni bilan  tasdiqlangan. “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti” ilmiy-texnik jurnaliga  Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston  Milliy  kutubxonasi  tomonidan  2015 yil  13-martdagi  № S/13-sonli hisob-kitob shartnomasiga asosan  “Serial nashrning Xalqaro standart raqami – ISSN 1281-8193 olingan.