[:uz]Fanlar majmuasi[:ru]Комплекс предметов[:en]Fanlar majmuasi[:]

[:uz]

Ta’lim yo‘nalishlariga test bo‘yicha muvofiq  keluvchi
fanlar  majmuasi

Tanlov

kodi

Ta’lim yo‘nalishi nomi Fanlar Ball
5111059 Kasb ta’limi: yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari Matematika

(informatika bilan)

 

Fizika

Ona tili va adabiyot

 

 

3,1

 

2,1

1,1

5320900 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha )
5321501 Texnologiyalar va jihozlar (charm va mo‘yna, qorako‘l)
5321502 Texnologiyalar va jihozlar (poyabzal va charm galanteriya)
5321503 Texnologiyalar va jihozlar (yengil sanoat jihozlarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish)
5321504 Texnologiyalar va jihozlar (mashinasozlik)
5321600 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari
5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha)
5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish
5111060  

Kasb ta’limi: neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi

Fizika

Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

5321400 Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi
5111030 Kasb ta’limi: oziq-ovqat texnologiyasi Kimyo

Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha)
5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha)
5111026 Kasb ta’limi: menejment Matematika

(informatika bilan)

Chet tili

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

 5111011 Kasb ta’limi: dizayn Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

1,1

5340100 Arxitektura (turlari bo‘yicha)
5310100 Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) Matematika

(informatika bilan)

Fizika

Chet tili

3,1

2,1

1,1

5312100 Energoaudit va sanoat korxonalarining energetika tekshiruvi
5321700 Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari
5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha)
5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) Fizika

Matematika

(informatika bilan)

Chet tili

3,1

2,1

1,1

Izoh:    “Kasb ta’limi: dizayn” va “Arxitektura (turlari bo‘yicha)” yo‘nalishlariga test sinovigacha bo‘lgan muddatda  yagona ko‘p balli baholash tizimi (maksimal 75,6 ball) bo‘yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar o‘tkaziladi va ijodiy imtihondan to‘plangan ball test sinovidan to‘plangan ballga qo‘shiladi.

[:ru]

Комплекс предметов по тестам в образовательных направлениях в бакалавриате 

Код конкурса Название направления образования предметы баллы
5111059 Профессиональное образование: технологии и оборудования легкой промышленности Математика

(вместе с информатикой)

 

физика

родной язык и литература

 

 

3,1

 

2,1

1,1

5320900 Конструирование и технология изделий легкой промышленности (по видам производства)
5321501 Технологии и оборудование: кожа и мех, каракуль
5321502 Технологии и оборудование: обувь и кожно-галантерея
5321503 Технологии и оборудование: оборудование для легкой промышленности и ее обслуживание
5321504 Технологии и оборудование: машиностроение
5321600 Технологии и оборудование легкой промышленности
5340200 Строительство зданий и сооружений (по видам)
5340500 Производства строительных материалов, изделий и конструкций
5111060  

Профессиональное образование: Технология нефтегазохимической промышленности

физика

Математика

(вместе с информатикой)

Родной язык и литература

3,1

2,1

1,1

5321400 Технология нефтегазохимической промышленности
5111030 Профессиональное образование: Пищевая технология химия

Математика

(вместе с информатикой)

Родной язык и литература

3,1

2,1

1,1

5320400 Химическая технология (по видам производств)
5321000 Пищевая технология (по видам продуктов)
5111026 Профессиональное образование: менеджмент Математика

(вместе с информатикой)

Иностранный язык

Родной язык и литература

3,1

2,1

1,1

 5111011 Профессиональное образование: дизайн Математика

(вместе с информатикой)

Родной язык и литература

3,1

1,1

5340100 Архитектура (по видам)
5310100 Энергетика (по отраслям) Математика

(вместе с информатикой)

Иностранный язык

физика

3,1

2,1

1,1

5312100 Энергоаудит и энергетическое обследование промпредприятий
5321700 Информационно-коммуникационные системы управления технологическими процессами
5310600 Наземные транспортные системы и их эксплуатация (по видам транспорта)
5310700 Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) Физика

Математика

(вместе с информатикой)

Иностранный язык

 

3,1

2,1

1,1

Примечание: в направлениях  «Профессиональное образование: дизайн» и «Профессиональное образование: архитектура» до проведения тестов будут проводится творческие экзамены (максимальный балл 75 баллов) и набранный балл по творческому экзамену прибавляется к набранным баллам по тестам.

[:en]

Ta’lim yo‘nalishlariga test bo‘yicha muvofiq  keluvchi
fanlar  majmuasi

Tanlov

kodi

Ta’lim yo‘nalishi nomi Fanlar Ball
5111059 Kasb ta’limi: yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari Matematika

(informatika bilan)

 

Fizika

Ona tili va adabiyot

 

 

3,1

 

2,1

1,1

5320900 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha )
5321501 Texnologiyalar va jihozlar (charm va mo‘yna, qorako‘l)
5321502 Texnologiyalar va jihozlar (poyabzal va charm galanteriya)
5321503 Texnologiyalar va jihozlar (yengil sanoat jihozlarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish)
5321504 Texnologiyalar va jihozlar (mashinasozlik)
5321600 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari
5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha)
5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish
5111060  

Kasb ta’limi: neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi

Fizika

Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

5321400 Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi
5111030 Kasb ta’limi: oziq-ovqat texnologiyasi Kimyo

Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha)
5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha)
5111026 Kasb ta’limi: menejment Matematika

(informatika bilan)

Chet tili

Ona tili va adabiyoti

3,1

2,1

1,1

 5111011 Kasb ta’limi: dizayn Matematika

(informatika bilan)

Ona tili va adabiyoti

3,1

1,1

5340100 Arxitektura (turlari bo‘yicha)
5310100 Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) Matematika

(informatika bilan)

Fizika

Chet tili

3,1

2,1

1,1

5312100 Energoaudit va sanoat korxonalarining energetika tekshiruvi
5321700 Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari
5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha)
5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) Fizika

Matematika

(informatika bilan)

Chet tili

3,1

2,1

1,1

Izoh:    “Kasb ta’limi: dizayn” va “Arxitektura (turlari bo‘yicha)” yo‘nalishlariga test sinovigacha bo‘lgan muddatda  yagona ko‘p balli baholash tizimi (maksimal 75,6 ball) bo‘yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar o‘tkaziladi va ijodiy imtihondan to‘plangan ball test sinovidan to‘plangan ballga qo‘shiladi.

[:]