Energoaudit kafedrasi

Кафедра мудири: т.ф.д. Махмудов Махсуд Идрисович

 

Қабул вақти:Душанба-Жума (14:00-16:00 гача)

 

Тел: (99) 7061166, (95) 600-25-00

 

E-mail: kafedra_energoaudit@bmti.uz,  mimaxmudov @mail.ru

 

                                                                                                          

                                    

   КАФЕДРА ТАРИХИ

«Энергоаудит» кафедраси Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигини 2019 йил 10 июллда тасдиқланган Бухоро мухандислик-технология институтининг янги тузулмасига асосан ташкил этилди.

 

БАКАЛАВРИАТ

5312100 – Энергоаудит ва саноат корхоналарининг энергетик текшируви

 

КАФЕДРАДА ЎҚИТИЛАДИГАН ФАНЛАР:

Бакалавриат:

Электротехника ва электроника

Автоматик бошқариш назарияси

Энергия ўлчов асбоблари ва бошқариш тизимлари

Энергетик менежмент

Энергия тежамловчи электромеханик ўзгарткичлар

Йўналишга кириш

Компютерли лойиҳалаш

Энергетик аудит

Электрик инжиниринг

ЭМТда энергия тежамкорлик

Энергия аудити маълумотлар базасини статистик ишловчи усуллари

Электр-механик тизимларда энергия тежамкорлик

Электротехник ва электротехнологик тизимларнинг энергетик аудити

Саноат корхоналарида энергия тежамкор тадбирларни самарадорлигини баҳолаш

ЭМТни бошқариш ва энергия самарадорлигини ошириш

Иссиқлик техникаси ўлчов ва назорат асбоблари

Энергетик баланс ва икиламчи энергия маънбалари

Муқобил энергия манбалари

Электр технологик мажмуаларнинг энергетик аудити ва текшируви

Иккиламчи энергетик ресурслар

 

                                                                                       КАФЕДРА ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРИ

1. Махмудов Махсуд Идрисович т.ф.д., профессор
2. Хазратов Исматулло Хазратович Катта ўқитувчи
3. Мирзаев Нарзулло Нуриддинович Катта ўқитувчи
4. Шобоев Алишер Хикматуллаевич Катта ўқитувчи
5. Мирхонов Уткир Кахрамонович Катта ўқитувчи
6. Нематов Шухрат Нассулоевич ўқитувчи-стажор
7. Сафаров Алишер Бекмуродович ўқитувчи-стажор
8. Пиримов Рамзиддин Рамазонович ўқитувчи-стажор
9. Нуров Сирож Собирович ўқитувчи-стажор
10. Султонов Фируз Тўймурод ўғли ўқитувчи-стажор

                                                                                                    КАФЕДРАНИНГ ЮТУҚЛАРИ

Кафедра катта ўқитувчиси Н. Н. Мирзоев Тошкент ахборот технологиялар университетидаги  Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering – Green Building (GREB) 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP лойихаси иштирокчиси хисобланади.

Фан таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини амалга ошириш мақсадида хамда ПҚ-3151 сонли қарорни ижросини таъминлаш бўйича кафедрада  Бухоро вилоятидаги корхоналар билан энергетик текширувини ўтказиш илмий-тадқиқот ишлари амалага оширилиб келинмоқда. Масалан,  “Нефтгазавтотрансхизмат” УК БГСҚ АЖ, “Когондонмахсулотлари АЖ”, “Нефтгазавтотрансхизмат” УК “Махсус монтажчи” УК, Бухоро халқаро аэропорти  билан шартномалар тузилиб,  илмий-тадқиқот ишлари амалага оширилиб келинмоқда.

 

 

КАФЕДРАДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН ПРОФЕССОР- ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ИЛМИЙ САЛОҲИЯТИ

 

 

“Энергоаудит” кафедрасида илмий тадқиқот ишларига 1 нафар фан доктори, 4 нафар катта ўқитувчи ва ассисентлар, 2 илмий ходим- изланучи ҳамда мустақил тадқиқотчилар ва магистрлар жалб қилинган.

Шобоев А. «Модели и алгоритми оптимизасии параметров схеми электроснабжения объектов энергосистем с учетом их нелинейностей»мавзусида;

Нематов Ш.Н. “Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиб кичик қувватли истемолчиларни электр таъминоти ишончлигини ошириш” мавзусида;

Сафаров А.Б. “Бухоро вилояти ҳудудида қайта тикланувчан энергия манбаларидан фойдаланиш имкониятларини тадқиқ қилиш” мавзусида илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар

Мирзоев Н. Н. Кичик  тадбиркорлик корхоналаринининг энергия самарадолигини бошқариш ва назорат қилиш тизимини ахборот инфратулимасини яратиш

 

КАФЕДРАДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ ИШЛАР:

  1. [M. T. Turdiev], M. I. Maxmudov, I. X. Sidikov, N. N. Mirzoev, X. Ye. Xujamatov Energiya nazorati va hisoblashni avtomatlashtirilgan tizimlari o’quv qo’llanma, Toshkent-2018, 136 bet

2.M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoev, F.T. Sultonov  Energiya o‘lchov asboblari va boshqarish tizimlari o’quv qo’llanma, Buxoro-2019, 153 bet

 

КАФЕДРА ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРИ ВА ИЛМИЙ ИЗЛАНУВЧИЛАРИНИНГ ЧОП ЭТИЛГАН МАҚОЛАЛАР РЎЙХАТИ:

  1. Sadullayev, A. Safarov, Sh. Nematov. “Analysis of wind energy potential in using Weibull distribution in Bukhara region Uzbekistan”. IJARSET. 1 (2019) 7846-7853.
  2. Sadullaev N.N., Bozorov M.B., Nematov S.N. Research of efficiency of functioning of system of electro supply of the enterprise by method multi-criterial analysis. Journal of Electrical and Electronic System. 2018. Volume 7, Issue 2, pp. 27-30. IF 0,49
  3. N.Sadullaev, M.B.Bozorov, Sh.N.Nematov. Control of efficiency of functioning of the industrial network by the generalized indicator of effectiveness of electro supply system. International journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. Volume 7, Issue 7, July 2018, pp. 3114-3118. IF 6.392
  4. Siddikov I., Abubakirov A., Yuldashev A., Mirzoyev N.N. Methodology of calculation of techno-economic indices of application of sources of reactive power. European science riview. №1-2 2018, pg. 248-251.
  5. Садуллаев Н.Н., Нематов Ш.Н. Сафаров А.Б. Построение модели “умной” промишленной сети на основе многомерних матричних уравнений. Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. 2018. №1. –С. 74-77.
  6. Sadullaev N.N., Safarov A.B., Nematov Sh.N. Buxoro viloyati hududida shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari tadqiqoti. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Buxoro. 2018. №2. –S. 87-91.
  7. Мухамедханов У.Т., Нематов Ш.Н. Селевой показател энергоеффективности для энергетического мониторинга предприятия. Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. 2018. №1. –S. 74-77.
  8. Н.Н.Садуллаев, А.Х.Шобоев, Ш.Н.Нематов. Мониторинг показателей электропотребления с исползованием матричной модели системи электроснабжения предприятия. //Горний вестник Узбекистана. –Навои, 2018 №1. s 13-16.
  9. Ю.Г. Шипулин, У.С. Холматов, М.И. Махмудов. Исползование теории адаптивной идентификасии для автоматизасии многосвязних объектов. «Ислом Каримов – Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти ва буюк давлат арбоби» мавзусидаги вазирлик миииёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами 2018 йил 21 феврал, 3-китоб(ИВ шўба), Андижон-2018. с. 4-11.