“Energetika” kafedrasi

Kafedra mudiri: t.f.d. dotsent Jalilov Rashid Babakulovich

Tel: (90) 636-62-73, (94) 546-36-30

E-mail: kafedra_ee@bmti.uz    ;  Zhalilov.rashid@mail.ru

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2019 yil 10 iyuldagi buyrug’iga asosan yangi “Energetika” kafedrasi tashkil etildi va hozirgi kunda unga t.f.d., dotsent Jalilov Rashid Babakulovich rahbarlik qilib kelmoqda.

Kafedrada 5310100 – “Energetika” (issiqlik energetikasi) bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha malakali kadrlar tayyorlanmoqda.

Energetika kafedrasi katta o‘qituvchisi S.T.Latipov talabalarni “Buxoro-220 kV” podstan siyasida malakaviy amaliyotini tashkil etish jarayoni. Katta o‘qituvchi Aslanova Gulnoz Nasriddinovna  tomonidan “Elektrotexnika va elektronika” fanidan o‘tkazilgan tajriba darslari.

“Energetika” kafedrasida 1 nafar fan doktori,  2 nafar fan nomzodi, 2 nafar katta o’qituvchi va 4 nafar assistentlar hamda stajyor-o’qituvchilar ilmiy-tadqiqot ishlariga keng jalb qilingan.

Kafedrada «Разработка метода комплексного исследования   надёжности объектов электроэнергетики» mavzusida texnika fanlari doktori (DSc) va «Создание оптимальной конструкции микроГЭС, адаптированной к потокам оросительных каналов на тер-ритории Бухарской области» mavzusida texnika fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy unvonini olish uchun ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Kafedradaning ilmiy-tadqiqot yo‘nalishi: “Iqtisodiyot tarmoqlarida elektr va issiqlik ta’minoti tizimlarining ishonchliligi va samaradorligini noan’anaviy energiya manbalaridan foydalanib oshirish tadbirlarini tadqiq qilish va ishlab chiqish”.

BAKALAVRIAT

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

 1. Elektr tarmoqlari va tizimlari;

 2. Elektr ta’minoti;

 3. Elektr texnik materiallari;

 4. Elektr stansiyalarning elektr qismi;

 5. Elektr izolyatsiya va kabel texnikasi;

 6. Termodinamika va issiqlik texnikasi;

 7. Gidravlika va issiqlik texnikasi;

 8. Gidrogazodinamika;

 9. Materialshunoslik;

 10. Elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash;

 11. Texnik termodinamika va issiqlik uzatish;

 12. Bosim bilan haydash va issiqlik mashinalar;

 13. Issiqlik energetik qurilmalari;

 14. Issiqlik ta’minoti va isitish tizimlari;

 15. Issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalari;

 16. Yo’nalishga kirish;

 17. Issiqlik yuritgichlari va bosim bilan haydash mashinalari;

 18. Loyihalash va boshqarish asoslari (CAD,CAM,CAE);

 19. Elektrotexnika va elektronika;

 20. Energiya ishlab chiqarish texnologiya va markazlari;

 21. Qozon qurilmalari;

 22. Yoqilg’i va yoqish;

 23. Issiqlik va elektr energiyani generatsiyalash;

 24. Bug’-gaz qurilmalari;

 25. Kompyuterli loyihalash va boshqarish tizimlari (CAD, CAE, CAM);

 26. Yuqori haroratli jarayonlar va qurilmalar;

 27. Issiqlik va atom elektr stansiyasi;

 28. Elektrotexnika va kompyuterli boshqaruvi.

 

KAFEDRA PROFESSOR-O’QITUVCHILARI:

1.

Jalilov Rashid Bobokulovich

t.f.n., dotsent

2.

Axtamov Rustam Axtamovich

t.f.n., dotsent

3.

Toyirov Zuvr

t.f.n., dotsent

4.

Aslonova Gulnoz Nasriddinovna

katta o’qituvchi

5.

Latipov Saidmurod Tuygunovich

katta o’qituvchi

6.

Ne’matov Laziz Alisherovich

assistent

7.

SHoyimova Solixa Pardaevna

assistent

8.

Axmedov Anvar

assistent

9.

Chariyeva Maxbuba

assistent

10.

Mamedov Rasul Akif ogli

o’qituvchi-stajor

11.

Choriyev Alisher Isomiddin o’g’li

o’qituvchi-stajor

 

KAFEDRANING YUTUQLARI:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2909-sonli Farmoni asosida iqtisodiyotning Real sektori ehtiyojlaridan kelib chiqib, muhandislik, ishlab chiqarish va qurilish yo’nalishlari va mutaxassisliklari bo’yicha o’qishga qabul qilish umumiy miqdorning 23 foizdan 33,2 foizgacha oshirildi. Oliy ta’lim mutaxassislarini tayyorlash, shuningdek, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning yangilangan davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlari joriy etildi. Oliy ta’lim tizimida yetakchi xorijiy soha ilmiy-ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o’rnatish, o’quv jarayoniga ilg’or xalqaro tajribani, ayniqsa, ushbu muassasalarda istiqbolli pedagog va ilmiy kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish asosida keng joriy etish bo’yicha ishlar yetarli darajada amalga oshirilmoqda.

Oliy ta’lim tizimida yetakchi xorijiy soha ilmiy-ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o’rnatish, o’quv jarayoniga ilg’or xalqaro tajribani, ayniqsa, ushbu muassasalarda istiqbolli pedagog va ilmiy kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish asosida keng joriy etish bo’yicha ishlar yetarli darajada amalga oshirilmoqda.

Oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalariga muvofiq kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko’rib chiqish, oliy ma’lumotli mutaxassislarni xalqaro standartlar darajasida tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni ta’minlash maqsadida:

“Energetika” kafedrasida 5310700-Elektrotexnika, elektromexanika va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo’yicha), 5111058-Kasb ta’limi (elektrotexnika, elektromexanika va elektr texnologiyalari), 5312100-Energoaudit va sanoat korxonalarining energetik tekshiruvi, 5310100-energetika (tarmoqlar bo’yicha) yo’nalishlari bo’yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Magistratura yo’nalishlari uchun: 5A310704-Elektromexanika( tarmoqlar bo’yicha), 5A310704-Elektrotexnika majmualari va tizimlari (tarmoqlar bo’yicha).

KAFEDRADA FAOLIYAT YURITAYOTGAN PROFESSOR- O’QITUVCHILARNING ILMIY SALOHIYATI

“Energetika” kafedrasida ilmiy-tadqiqot ishlariga 3 nafar fan nomzodi, 2 nafar katta o’qituvchi va 4 assistentlar jalb qilingan.

Ilmiy-tadqiqot ishlari quyidagi mavzularda olib borilmoqda:

Jalilov R. B. «Разработка метода комплексного исследования надежности объектов электроэнергетики» mavzusida texnika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun;

Mamedov R.A. «Создание оптимальной конструкции микро ГЭС, адаптированной к потокам оросительных каналов на территории Бухарской области» texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun;

CHOP ETILGAN O’QUV-USLUBIY ISHLAR

 1. Jalilov R.B., 5А310701 –“Elektr mexanikasi” (tarmoqlar bo’yicha)  magistratura mutaxassisligi  uchun «Elektr mashinalari va transformator-larning  ishonchliligi »  fаnidаn     o’quv  qo`llanma

 2. Jalilov R.B., Toirov O.Z., 5А310704 – “Elektr texnik majmu-alar va tizimlar” magistratura mutaxassisligi  uchun  «Sanoat va robot texnik qurilmalarining avtomatlashtirilgan elektr yuritma-lari»   fаnidаn     o’quv  qo`llanma

 3. Чарыева М.Р. Компьютерли лойиҳалаш ва бошқариш тизимлари (CAD, CAE, CAE) фанидан Электрон дарслик. Гувохнома Т. № DGU 20191567

 4. Чориев А.И. Ёқилғи ва ёқиш фанидан Электрон дарслик. Гувохнома Т. № DGU 20191566

KAFEDRA PROFESSOR-O’QITUVCHILARI VA ILMIY IZLANUVCHILARI TOMONIDAN CHOP ETILGAN MAQOLALAR RO’YXATI:

 1. Zhalilov R.B., Khaitov B.B. Introduction of the interstate standard on reliability of an electric equipment. “Modern Science” international scientific journal. Moskov, №1, 2018, Vol.I. pg. 53-55.

 2. Р.А. Мамедов, Г.У. Ибодова. Предприятия лёгкой промышленности, с прогнозированием объёмов производства, для определения их потребности в энергоресурсах. Ученый XXI века международный научный журнал. Россия, № 4-3 (39), апрель 2018 г. с. 21-22.

 3. Zhalilov R.B. The Intellectual Automated Substation. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Volume – 2, Issue – 3. pg. 1652-1656.

 4. Zhalilov R.B., Sitdikov R.A. On the issue of improving the reliability of consumer protection in unbalanced modes of low-voltage networks. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) India. May- June 2018, Volume – 2, Issue – 4, p.p. 1114-1119.

 5. Sadullayev N. N., Safarov A. B., Nematov Sh.N., Mamedov R.A. Increase Power Efficientand Reliability of Electrosupply of Consumers of Low Power, International Journal of Research (IJR) GIS Business, ISSN: 1430-3663, Vol-14-Issue-4-July-August-2019, 42-52 p.

 6. Sadullayev N. N., Safarov A. B., Nematov Sh.N., Mamedov R.A., Research on Facilities of Power Supply of Small Power Capability Consumers of Bukhara Region by using Wind and Solar Energy, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, Volume-8, Issue- 9S2, July 2019, 229-236 p.

 7. Sadullayev N. N., Safarov A. B., Nematov Sh.N., Mamedov R.A., Statistical analysis of wind energy potential Bukhara region, in Uzbekistan using Weibull distribution, ISSN 0003-701X, Applied Solar Energy, 2019, Vol. 55, No. 2, pp. 126–132. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Geliotekhnika, 2019, No. 2, pp. 76–86.

 8. Sadullayev N. N., Safarov A. B., Nematov Sh.N., Mamedov R.A., Статистический анализ ветрового энергетического потенциала в Бухарской области Республики Узбекистан с использованием распределения Вейбулла, ISSN 0130-0997, Гелеотехника, 2019, том 55, № 1, 67-77стр.

 9. Aslonov Q.Z., Zhalilov R.B., Mukhamadieva Z.B., Safarov A.B., Mamedov R.A., Efficient and Convenient Application to Determine the Functions and Analysis of the Reliability of the Device, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-2, December 2019, 1804-1809 p.

 10. Сиддиқов И.Х. Жалилов Р.Б., Аслонов Қ.З. Комплект трансформатор подстанциялар иш режимини бошқаришда автоматлаштириш тизимини элементларининг ишига турли факторлар таъсирининг регриссион таҳлили. Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. 2019. №1. –С. 92-96.

 11. Jalilov R.B., Aslanov Q.Z., Muxamadiyeva Z.B. Ishonchlilik ko’rsatkichlarini hisobashda taqsimot qonunlarini qo’llash va ularning dasturini ishlab chiqish. Фан ва технологиялар тараққиёти. Бухоро. 2019. №4. –С. 70-75

 12. Ершов М.С. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия), Жалилов Р.Б. (БИТИ, г. Бухара, Узбекистан), Сытдыков Р.А. (ТашГТУ, г. Ташкент, Узбекистан. Основные направления развития мероприятий по повышению надежности электроэнергетических систем. // Материалы международного научного семинара им. Ю. Н. Руденко. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Выпуск 70. Методические и практические проблемы надежности систем энергетики. Иркутск. – 2019. Книга 1 – С. 18-26.

13.Ершов М.С. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия), Жалилов Р.Б. (БИТИ, г. Бухара, Узбекистан). Моделирование надежности систем электроснабжения с автономными источниками питания. // Материалы международного научного семинара им. Ю. Н. Руденко. Методические вопросы исследования  надежности больших систем энергетики. Выпуск 70. Методические и практические проблемы  надежности систем энергетики. Иркутск. – 2019. Книга 1 –С.353-361.

 1. Жалилов Р.Б. (БИТИ, г. Бухара, Узбекистан), Сытдыков Р.А. (ТашГТУ, г. Ташкент, Узбекистан). Расчет показателей надежности систем электроснабжения потребителей. // Материалы международного научного семинара им. Ю. Н. Руденко. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Выпуск 70. Методические и практические проблемы надежности систем энергетики. Иркутск. – 2019. Книга 1 –С. 363-370.