[:uz]Doktorantura[:ru]Доктарантура[:en]Doktorantura[:]

[:uz]

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 maydagi 304-son «Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистанa О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования

Oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlash va attestatsiyadan o’tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

TAYANCH DOKTORANTURA VA DOKTORANTURAGA KIRUVCHILAR QUYIDAGI HUJJATLARNI TOPSHIRISHLARI KERAK

(2017 yil 15 sentyabrdan 15 oktyabrgacha)
Tayanch doktoranturada o’qishga talabgorlar OTM yoki ITMga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar:

 • ariza;
 • qisqacha biografik ma’lumotnoma;
 • mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun);
 • oliy ta’lim muassasasi magistraturasi diplomi yoki klinik ordinaturani tugatganlik (tibbiyot fanlari uchun), oliy ma’lumot (mutaxassislik dasturlari bo’yicha) to’g’risidagi diplom nusxasi;
 • nashr etilgan ilmiy ishlar ro’yxati, shuningdek ularning nusxalari.
 • O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi sohiblari tegishli hujjat nusxasini taqdim etadilar
 • Pasport kseroks nusxasi

Doktoranturada o’qishga talabgorlar OTM yoki ITMga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar:

 • ariza;
 • qisqacha biografik ma’lumotnoma;
 • mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun);
 • oliy ma’lumot, fan nomzodi yoxud falsafa doktori (PhD) yoki xorijiy davlatlarda unga tenglashtirilgan ilmiy darajaga ega bo’lganligi to’g’risidagi diplom nusxasi;
 • tadqiqot mavzusi bo’yicha ilmiy ma’ruza va fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan doktorlik dissertaciyasi rejasining mufassal loyihasi;
 • nashr etilgan ilmiy ishlar ro’yati, shuningdek ularning nusxalari
Hujjatlar quyidagi manzilga topshirilishi kerak: Buxoro sh., K.Murtazoev k.,15 uy, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, 1-bino, Ilmiy tadqiqot va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo’limi.

BUXORO  MUHANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTITUTIDA QUYIDAGI IXTISOSLIKLAR BO’YICHA 2018 yilda
DOKTORANTURA VA TAYaNCH DOKTORANTURAGA
 QABUL E`LON QILINADI

Shifr Ixtisoslik nomi kvota

Doktorantura

1. 02.00.17 Qishloq xo’jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari 1 ta o’rin

Tayanch doktorantura

1. 02.00.08  “Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi” – 1 ta o’rin
2. 02.00.16  “Kimyo texnologiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari” 1 ta o’rin
3. 05.05.02  “Elektrotexnika. Elektr energiya stanciyalari, tizimlari. Elektrotexnik majmualar va qurilmalar” 1 ta o’rin
4. 05.05.06 “Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari” 1 ta o’rin
5. 02.00.17 Qishloq xo’jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari 4 ta o’rin
6. 05.06.03 Teri, mo’yna, poyabzal va teri-galantereya buyumlari texnologiyasi 2 ta o’rin
7. 13.00.02 Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo’yicha) 1 ta o’rin
8. 13.00.05 “Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi” – 1ta o’rin 1 ta o’rin

 

[:ru]

Приказ №304 от 22 мая 2017 года Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах дальнейшего совершенствования системы образования после высшего учебного образования»

Опорная докторантура и поступающие на докторантуру

 • (С 15 сентября2017 года до 15 октября)
  Желающие поступить на опорную докторантуру ВУЗа или НИЦ
  представляют в приемную комиссию следующие документы:
 • заявление;
 • короткие биографические данные;
 • копия трудовой книжки  в утверждённом порядке;
 • диплом вуза или (для медиков)клиническую ординатуру, копия диплома о высшем образовании (по программам специальностей);
 • список научных работ, а также их копии.
 •  Стипендианты Президента Республики Узбекистан предъявляют соответствующие документы
 • Ксерокс паспорта

:

 • Желающие поступить в доктарантуру ВУЗа или НИЦа представляют в приемную комиссию следующие документы:
 • заявление;
 • короткая биографическая справка;
 • копия трудовой книжки по утверждённому порядку (для работающих  и желающих);
 • копию диплом высшегообразования, кандидат науки или доктор философии (PhD) или имеющую научную степень за рубежом ;
 • по теме исследовательской работы ,для получения ученой степени дать подробный план своего проекта
 • список научных работ, а также их копии. Документы должны сдать по следующему адресу г.Бухара, улица К. Муртазоева ,дом 15, Бух.ИТИ 1-здание, отдел подготовки педогогических кадров  и научных исследователей.

 

 

Объявлен приём в докторантуру и опорную докторантуру за 2018 год в Бухарский инженерно-технологический институт по следующим специальностям

 

шифр Название специальности квота
Докторантура
1. 02.00.17 Технологии и биотехнологии сохранения, обработки и переработки сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 1 место
Опорная докторантура
1. 02.00.08 «Нефтегазохимическая технология» 1 место
2. 02.00.16 Химическая технология и аппараты и процессы пищевого производства

 

1 место
3. 05.05.02 «Электротехника. Системы электроэнергических станций. Установки и комплексы электротехники»

 

1 место
4. 05.05.06 Энергетические установки на основе  возобновленных видов энергии.

 

1 место
5. 02.00.17 Технологии и биотехнологии сохранения, обработки и переработки сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 4   место
6. 05.06.03 Технология кожаных, меховых,  обувных кожгалантерейных изделий

 

2   место
7. 13.00.02 Методика и теория образования и воспитания (по отраслям)

 

1 место
8. 13.00.05 Методика и теория профессионального образования и ремесла 1 место
[:en]

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 maydagi 304-son «Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori

TAYANCH DOKTORANTURA VA DOKTORANTURAGA KIRUVCHILAR QUYIDAGI HUJJATLARNI TOPSHIRISHLARI KERAK

(2017 yil 15 sentyabrdan 15 oktyabrgacha)
Tayanch doktoranturada o’qishga talabgorlar OTM yoki ITMga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar:

 • ariza;
 • qisqacha biografik ma’lumotnoma;
 • mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun);
 • oliy ta’lim muassasasi magistraturasi diplomi yoki klinik ordinaturani tugatganlik (tibbiyot fanlari uchun), oliy ma’lumot (mutaxassislik dasturlari bo’yicha) to’g’risidagi diplom nusxasi;
 • nashr etilgan ilmiy ishlar ro’yxati, shuningdek ularning nusxalari.
 • O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi sohiblari tegishli hujjat nusxasini taqdim etadilar
 • Pasport kseroks nusxasi

Doktoranturada o’qishga talabgorlar OTM yoki ITMga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar:

 • ariza;
 • qisqacha biografik ma’lumotnoma;
 • mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun);
 • oliy ma’lumot, fan nomzodi yoxud falsafa doktori (PhD) yoki xorijiy davlatlarda unga tenglashtirilgan ilmiy darajaga ega bo’lganligi to’g’risidagi diplom nusxasi;
 • tadqiqot mavzusi bo’yicha ilmiy ma’ruza va fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan doktorlik dissertaciyasi rejasining mufassal loyihasi;
 • nashr etilgan ilmiy ishlar ro’yati, shuningdek ularning nusxalari
Hujjatlar quyidagi manzilga topshirilishi kerak: Buxoro sh., K.Murtazoev k.,15 uy, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, 1-bino, Ilmiy tadqiqot va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo’limi.

BUXORO  MUHANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTITUTIDA QUYIDAGI IXTISOSLIKLAR BO’YICHA 2018 yilda
DOKTORANTURA VA TAYaNCH DOKTORANTURAGA
 QABUL E`LON QILINADI

Shifr Ixtisoslik nomi kvota

Doktorantura

1. 02.00.17 Qishloq xo’jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari 1 ta o’rin

Tayanch doktorantura

1. 02.00.08  “Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi” – 1 ta o’rin
2. 02.00.16  “Kimyo texnologiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari” 1 ta o’rin
3. 05.05.02  “Elektrotexnika. Elektr energiya stanciyalari, tizimlari. Elektrotexnik majmualar va qurilmalar” 1 ta o’rin
4. 05.05.06 “Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari” 1 ta o’rin
5. 02.00.17 Qishloq xo’jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari 4 ta o’rin
6. 05.06.03 Teri, mo’yna, poyabzal va teri-galantereya buyumlari texnologiyasi 2 ta o’rin
7. 13.00.02 Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo’yicha) 1 ta o’rin
8. 13.00.05 “Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi” – 1ta o’rin 1 ta o’rin
[:]