Axborot texnologiyalari markazi

Axborot texnologiyalari markazi

Hozirgi ATMga uzoq, o’tgan asrning 80 yillarida asos solinagan.

Dastlab 1978 yilda  Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiya instituti “Amaliy matematika” kafedrasi huzurida “Hisoblash markazi” tashkil etildi. Uning moddiy-texnika bazasi ES-1035, nashri-3, keyinchalik IBM PC.AT/XT kompyuterlaridan iborat kompyuter sinfidan iborat bo’lgan. Hisoblash markazi rahbari doc. Salomov SHodimurod bo’lgan.

2005 yilgacha ATMga doc.  Yo’ldoshev SH.S, Nurullaev M, doc.Obidov K.Z, dots Saidov H.Q lar rahbarlik qilishgan.

2011-2016 yillarATMning hozirgi ko’rinishi shakllantirilgin va unga Xalilov F. rahbarlik qilgan. Bu yillarda ATM aloxida bo’lim sifatida shakllantirilgan. Uning moddiy texnika bazasi yaratilgan.

Markaz tarkibi har bir o’quv binosida 1 ta  dan filial tashkil etilgan.

Hozirgi paytda ATMga dots. Sayidov H.Q rahbarlik qilmoqda.

Shtatlar tarkibi 15 ta.Tarkibiy tuzilmasida 4 ta bo’lim mavjud.

  1. Axborot Tizimlarini joriy etish bo’limi –  Xo’janazarov Z.R
  2. Tarmoqlarni boshqarish bo’limi – Saidov J
  3. Texnik qo’llab quvatlash bo’limi – Talabov M
  4. Axborot xavfsizligini ta’minlash bo’limi- Axtamova L