2022- yil 17- noyabr kuni III- juftlik (4- bino, 113- audotoriya) da Buxoro muhandislik-texnologiya instituti  Energetika fakultetining 1- kurs (601-22 EEE) guruhida “O'zbek tili va adabiyoti” kafedrasi o'qituvchisi Mustaqimova Qunduz Sobirovna tomonidan  O`zbek tili  fanidan “XXIasrda innovatsiyalar”  matni ustida ishlash. Grammatika:Ilmiy uslub va uning xususiyatlari  mavzusida ochiq amaliy mashg`ulot o`tkazildi.

O'quv mashg`uloti fan, adabiyot, san’at, siyosat olamidagi oxirgi yangiliklar va she’riy daqiqa orqali boshlandi.

Dars davomida talabalar tomonidan Aqliy hujum, O'yla. Izla. Top, Klaster metodlari orqali Ijodkorlar va Tilshunoslar guruhlariga bo`lingan holda o`tilgan va yangi mavzular bo`yicha ma’lumotlar o`rganildi, mustahkamlandi.

“O'zbek tili va adabiyoti” kafedrasi o'qituvchisi 

Mustaqimova  Qunduz Sobirovna