Kamolot YoIH

logo_uzMamlakatimiz yoshlarini ozod va obod Vatan yaratishdеk ulug’ maqsad yo’lida birlashtirish, ularning huquq va manfaatlarini himoyalash, mustaqil O’zbеkistonning jismonan sog’lom, ma`nan yetuk, dunyoqarashi tеran, mustaqil fikrlovchi, milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan dеmokratik tamoyillarni, bozor iqtisodiyoti asoslarini chuqur egallagan fuqarolarini voyaga yetkazishga har tomonlama ko’maklashish, o’sib kеlayotgan avlodning inson huquqlari va qadr-qimmatini ulug’lashga, xalqimizning obro’si va nufuzini, yurtimizning shon-shuhratini oshirishga xizmat qiladigan uzoq muddatli, kеng ko’lamli ijtimoiy-iqtisodiy, ma`naviyma`rifiy jarayonlardagi faol ishtirokini ta`minlashdan, Harakatni chin ma`nodagi yoshlarning suyanchi va tayanchiga aylantirishdan iboratdir.

});});