Mehnat shartnomasi

Mehnat kodeksi asosida hodim bilan ish beruvchi o’rtasida muayyan mutahassislik, malaka, lavozim bo’yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo’ysungan holda taraflar kelishuvi, shuningdek mehnat to’g’risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagi kelishuvdir. Hodim va ish beruvchi mehnat shartnomasining taraflari bo’lib hisoblanadilar. Mehnat shartnomasini tuzish haqidagi kelishuvdan oldin qo’shimcha holatlar (tanlovdan o’tish, lavozimga saylanish va boshqalar) bo’lishi mumkin.

pdf  Mexnat kodeksi

});});