02.00.017-Qishloq xo’jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari ixtisosligi bo’yicha Ilmiy seminarda dissertatsiyalar muhokamasi o’tkazildi

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestaciya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31-maydagi 239/3-son qarori bilan tasdiqlangan «Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash to’g’risida» gi Nizomning 35-bandiga va Oliy attestatsiya komissiyasi raisining qaroriga asosan Buxoro muhandislik texnologiya instituti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi Batafsil