“MUALLIFLIK HUQUQI VA TURDOSH HUQUQLAR TO‘G‘RISIDA”GI QONUN TARG‘IBOTIDAN LAVHALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2020-yil 5-6 iyun kunlari Farg‘ona viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar va kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan yig’ilishning  42-son bayoni qarori ijrosi yuzasidan O‘zbekiston Respublikasining  “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonuni va ushbu sohani tartibga soladigan Batafsil

Эълон

Бухоро муҳандислик-технология институти таянч докторанти Ахмедова Озода Бахроновнанинг 02.00.08 –Нефт ва газ кимёси ва технологияси ихтисослиги бўйича   «Поли(мет)акрилатлар асосида дизель ёқилғилари учун депрессор-диспергирловчи присадкалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги техника фанлар бўйича фалсафа доктори (РhD) даражасини олиш учун тайёрлаган диссертациясининг Batafsil