Daily Archives - 10/15/2020

Til – millat ko‘zgusi

Olloh  insonlarni yaratganda, ularga ko‘z-u  qosh, oyoq – qo‘l  hamda  tilni  ato  etgan. Shulardan biri bo‘lmish til bizga atrofdagi odamlar bilan so‘zlashuvimizga  yordam  beradi. Bundan  ko‘rinib  turibdiki, til inson hayotida katta ahamiyatga  ega  ekan. Sababi, og‘iz shirin so‘z orqali kasal odamni ko‘nglini ko‘tarib, urush – janjalni oldini olishimiz mumkin va aksincha, og‘iz  yomon so‘z orqali urush – janjalga, hattoki qon to‘kilishiga sababchi bo‘lishimiz mumkin. (more…)

Read more...